B67. Het GEVAAR van OCCULTISME!

First published at 21:41 UTC on January 8th, 2022.

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2021/07/21/het-gevaar-van-occultisme/

En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht.
2 Korinthe 11:14 HSV

Occultisme betekent “wat verborgen/geheim is”. Dit zijn bovennatuurlijk…

MORE
CategorySpirituality & Faith
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over