Pleitnota Viruswaarheid: wat het kabinet doet, kan niet | Jeroen Pols

First published at 19:25 UTC on February 24th, 2021.

17,5 miljoen mensen gevangen gezet – dit is onrecht

“Al bijna een jaar leven wij in een samenleving die een rechtsstaat onwaardig is. Beleid moet rechtvaardig en menselijk zijn. Een beleid dat geen rekening houdt met de belangen, het geluk en welzi…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over