Om vänsteraktivismen inom våra myndigheter - Bilyana Martinovski

First published at 22:25 UTC on November 16th, 2019.

Skogssjön

Skogssjön

subscribers

I det här programmet får vi genom utbegärd mailkorrespondens inblick i hur vänsteraktivister agerar inom Stockholms Universitet för att kicka en meriterad person och hur samma aktivister kan utnyttja universitetets resurser för spaning och politis...

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over