Dr Reiner Fuellmich o postępach prac międzynarodowej Komisji Śledczej ds. Koronawirusa

First published at 18:29 UTC on January 24th, 2022.

Wywiad Marii Zeee z Dr Reinerem Fuellmichem z dn. 6 stycznia 2022 r.
Materiał przetłumaczony wspólnie z Moniką i Lechem (każdy po 20 minut :->)

Reiner Fuellmich jest doktorem prawa specjalizującym się w pozwach przeciwko korporacjom. Zasłynął j…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over