Bericht van klokkenluider Huig Plug aan super-PG Gerrit vd Burg en Henk Naves (Raad vd Rechtspraak)

First published at 06:42 UTC on July 3rd, 2022.

moerstaal

moerstaal

subscribers

Huig Plug, 29 juni 2022

Bericht van Huig Plug aan Gerrit van der Burg ( is als voorzitter van het College van procureurs-generaal het gezicht van het Openbaar Ministerie)
en Henk Naves (Voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, geboren in Katwijk …

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over