פרצוף מוזר מופיע בין האדים שיוצאים מתוך סיר חם ברישום מגדל השמירה.

First published at 07:37 UTC on September 19th, 2019.

APOLOGISTA

APOLOGISTA

subscribers

גולגולת של ישות מוזרה מופיעה באדים שזורקים סיר חם באיור של מגדל השמירה באוקטובר 1995.

CategoryOther
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over