De voordelen van vooroordelen - Frank Karsten

First published at 19:23 UTC on May 3rd, 2021.

Rode Pillen (3)

Vooroordelen zijn geweldig, volgens Frank Karsten. Hij vindt dat we ze niet moeten afwijzen, ontkennen of onderdrukken, maar moeten proberen om ze rationeler en eerlijker te maken. Daar hebben we meer aan.

Dit is de derde in een ni…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over