Kompromitacja Konfederacji - Konfederacja wspiera nadzwyczajną kastę - Handlarze patriotyzmem, cz. 6

First published at 11:59 UTC on February 14th, 2020.

Sejm uchwalił 20 grudnia nowelizację ustaw sądowych, która przewiduje m.in. zmiany w systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i modyfikację procedury wyboru I prezesa Sądu Najwyższego.

Przyjęcie nowelizacji poparli wszyscy obecni na sali p…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over

The owner has disabled comments on this video.