JMM/INTERVJU #10 FILIP SJÖSTRÖM OCH CORONADEMONSTRATIONERNA

First published at 12:24 UTC on May 7th, 2021.

JMM

JMM

subscribers

I Jmm-intervju #10 intervjuar jag Filip Sjöström som är en av initiativtagarna till demonstrationerna mot Coronarestriktionerna. I intervjun pratar vi bland annat om:

Gynnar eller skadar restriktionerna vårt samhälle_
Reflektioner på demonstratione…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over