Czym grozi uszczypnięcie - Jerzy Zięba

First published at 08:29 UTC on June 8th, 2021.

Dodatkowe materiały i komentarze na: https://porozmawiajmy.tv/czym-grozi-uszczypniecie-jerzy-zieba
Wątki rozmowy:
- ten wirus jest konstrukcją sztuczną
- badania kliniczne manipulacji genetycznych muszą być prowadzone bardzo długi czas
- co się dzieje w…

MORE
CategoryHealth & Medical
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
The owner has disabled comments on this video.