Irlands motsvarighet till FHM Irlands HSE medger att SARS-Cov-2 INTE existerar.

First published at 02:35 UTC on February 15th, 2021.

Bodify

Bodify

subscribers

irlands myndighet HSE, motsvarande FHM i Sverige, medger att de på begäran INTE kunde finna något dokument som kunde påvisa att Covid-19 SARS-Cov-2 viruset någonsin har isolerats i laboratorium.

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over