B81. Als je VRUCHTEN wilt dragen voor God ZAL je worden vervolgd!

First published at 13:30 UTC on January 9th, 2022.

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2021/07/23/als-je-vruchten-wilt-dragen-voor-god-zal-je-worden-vervolgd/

En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.
2 Timotheüs 3:12 HSV

Bijna 2000 jaar geleden verteld…

MORE
CategorySpirituality & Faith
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over