Απόψεις για την πανδημία - Καθηγητής Knut Wittkowski - Επισόδιο 2

First published at 10:27 UTC on May 17th, 2020.

veritas16

veritas16

subscribers

Δεν έχω κάνει εγώ τους υπότιτλους αλλά είδα ότι κατέβηκε από το youtube και αποφάσισα να το ανεβάσω εδώ ώστε να μην χαθεί τελείως από το ίντερνετ. Η συνέντευξη έγινε από το κανάλι Journeyman Pictures και ήταν αρκετά επιτυχημένη έχοντας πάνω από 1,3 …

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over