INJECTEREN VAN KINDEREN IS MOORD MET VOORBEDACHTE RADE ? WAT VINDT DE GGD ? EENS / ONEENS

First published at 12:21 UTC on August 15th, 2021.

Gertjan01

WAKE UP NOW

subscribers

IS DE GGD SCHULDIG AAN HET MOGELIJK OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN ZWAAR LICHAMELIJK LETSEL BIJ KINDEREN?
Kinderen krijgen binnenkort bezoek van de prikbus. Kinderen kunnen dan vanaf 12 jaar zonder toestemming van de ouders de GIFPRIK halen met alle gevo…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over