Jordskjelvet i Tyrkia: Ingenting å se her...

First published at 10:30 UTC on February 14th, 2023.

Hva skjedde da jordskjelvet i Tyrkia så dagens lys? Ble det skapt med sofistikerte værvåpen (HAARP)? En ting er i alle fall sikkert, og det er at hele greia stinker lang vei...

Frivillige donasjoner er det som holder både bloggen, gruppene på sosia…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over