ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΡΟΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ

First published at 16:49 UTC on November 9th, 2019.

Epicrotus

Epicrotus

subscribers

Η συνεχής αντιπαράθεση με όσους στηρίζουν την Αφροασιατική Εισβολή μπορεί να εστιαστεί σε ένα και μόνο σημείο. Η περίπλοκη επιχειρηματολογία αποπροσανατολίζει από την ουσία που είναι το φυσικό σου δικαίωμα να διαφυλάξεις αυτό που σου ανήκει.
Το βίν...

MORE
CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over