ΠΟΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΔΙΑΛΕΓΕΣ; ΜΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

First published at 18:03 UTC on March 13th, 2021.

Δημοσκόπηση στο τουίτερ 8/3/21

Το κλιπάκι στο τουίτερ: https://twitter.com/Epicrotus/status/1368971803872362499?s=20

CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over