【Demo】Hoa tàn by 芳蓼歌

First published at 08:55 UTC on September 27th, 2019.

Trong khi chờ một người bạn, làm demo bài hát này giết thời gian. Mình hát dở lắm, cho nên chỉ sử dụng tai nghe thôi nhé, đừng mở loa :D

Hoa tàn

Nhạc: Lý Vĩ Tùng, Trần Thiếu Kỳ
Lời: Ngô Khánh Khang
Lời Việt: Nguyễn Chấn Nam
Hót chơi: 芳蓼歌
Mix/ Hậu kỳ...

MORE
CategoryMusic
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over