Facebook cenzura: 18 od 20 ljudi koji rade na cenzuri direktno placa George Soros (Serbian)

First published at 23:17 UTC on August 9th, 2020.

JimMub

JimMub

subscribers

Još početkom meseca Maja, Facebook je na inicijativu i prislu "filantropa" Džordža Soroša postavio novi odbor unutar istoimene kompanije i to odbor koji će se baviti a danas se već uveliko bavi masovnim cenzurisanjem objava, komentara pa č…

MORE
CategoryHealth & Medical
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over