BKP: mRNA vakcína není projevem lásky, ale projevem satanismu. Řešení – záchranná epitemie