BKP: Odpověď na interview R. Fuellmicha ohledně II. Norimberku