Jak nas oszukują w punktach szczepień: świadoma zgoda pacjenta w teorii i w praktyce

First published at 20:47 UTC on February 10th, 2022.

Prawo jasno i jednoznacznie określa, jakie informacje osoba wykonująca zabieg medyczny ma obowiązek przekazać pacjentowi przed jego wykonaniem. W kontekście Narodowego Programu Szczepień, pacjent powinien przede wszystkim zostać jasno i wyraźnie zos…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over