Jak wyjść z matrixa poprzez poznanie siebie - Tomasz Truszkowski

First published at 07:34 UTC on July 14th, 2021.

Komentarze na: https://porozmawiajmy.tv/jak-wyjsc-z-matrixa-poprzez-poznanie-siebie-tomasz-truszkowski
Wątki rozmowy:
- co wiem, a mi się wydaje, że wiem o sobie
- każdy ma swój Human Design
- projektor musi być zaproszony
- jak jest rola poszczególnych …

MORE
CategorySpirituality & Faith
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
The owner has disabled comments on this video.