ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ: ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Η ΠΡΟΣΦΥΦΗ ΚΑΤΑ FACEBOOK. A STOP TO IMPUNITY

First published at 17:56 UTC on December 2nd, 2021.

Leonidas Vatikiotis (Λεωνίδας Βατικιώτης): Hope for free internet the lawsuit against Facebook. A stop to their impunity.
Λεωνίδας Βατικιώτης: Ελπίδα για ελεύθερο διαδίκτυο η προσφυγή κατά Facebook. Φραγμός στην ασυδοσία λογοκρισίας
Source: Neocleοus

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over