Pandemia testów PCR

First published at 09:39 UTC on October 15th, 2020.

Oświadczenie Reinera Fuellmitcha - jednego z czterech prawników z Niemieckiej Pozaparlamentarnej Komisji Śledczej ds Korony - o stanie zaawansowania prac Komisji i o jej ustaleniach. Tłumaczenie - EfektSetnejMałpy:
1) Link do całego oświadczenia z po…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over

BitChute needs your help! We have been deplatformed by service providers and we are in the process of moving providers. If you experience an issue this is likely the cause. Please consider helping at this critical time.