הרעלים בתכשיר של ביונטק-פייזר ייגרמו למוות תאי מתוכנת

First published at 09:42 UTC on March 19th, 2021.

See The Truth

The Truth

subscribers

ד״ר ונסה שמידט-קרוג
ועדת החקירה האזרחית לקורונה בגרמניה

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over