כתבה בערוץ כאן 11 - היעילות של החיסון ירדה משמעותית

First published at 10:32 UTC on August 12th, 2021.

See The Truth

The Truth

subscribers

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over