De wapenrusting Gods (deel 3)

First published at 17:48 UTC on June 22nd, 2022.

Deel 3 in de serie "De wapenrusting Gods" gaat over de voeten, die geschoeid moeten zijn. Geschoeid met de bereidheid van het Evangelie des vredes. Ben je bereid om verantwoording van je geloof af te leggen? En als je daartoe bereid bent, …

MORE
CategorySpirituality & Faith
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
The owner has disabled comments on this video.