Domare Lars-Erik Bergström - Rättsövergrepp mot Vera Oredsson

First published at 13:49 UTC on May 31st, 2018.

I svallvågorna av Juridikfrontens avståndstagande till Lars-Erik Bergström beslut att döma Vera för Hets mot Folkgrupp intervjuar Granskning Sverige domaren i fallet.

Ett foto togs av Vera som vinkade med handen 40-50 cm ovanför sitt eget huvud. ...

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over