2021 går till historien då vetenskap och lagar övergavs till förmån för den stora lögnen