B37. EENS gered ALTIJD gered?

First published at 13:07 UTC on January 8th, 2022.

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2021/07/19/eens-gered-altijd-gered/

En behoud het geloof en een goed geweten. Sommigen hebben dit verworpen en hebben in het geloof schipbreuk geleden.
1 Timotheüs 1:19 HSV

Ben je als wedergeboren christen voo…

MORE
CategorySpirituality & Faith
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over