אחיות בדרום צרפת ממתעוררות כנגד הדיקטטורה הרפואית ההולכת ומתהווה

First published at 20:23 UTC on August 5th, 2021.

See The Truth

The Truth

subscribers

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over