10 etapów ludobójstwa (napisy PL) / 10 stages of genocide (Polish subtitles)

First published at 20:51 UTC on February 22nd, 2021.

Zbrodnia ludobójstwa jest zdefiniowana w prawie międzynarodowym w Konwencji o Zapobieganiu i Karaniu Zbrodni Ludobójstwa uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. Konwencja ta została zatwiedzona przez ponad 1…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over