JMM-INTERVJU #9 MICHAEL ODDANE OCH WAKE UP GLOBE

First published at 07:16 UTC on April 15th, 2021.

JMM

JMM

subscribers

https://jmm.nu/jmm-intervjuer/

I Jmm-intervju #9 intervjuar jag Michae Oddane från Wake up Globe.
I intervjun täcker vi ämnen såsom:

Oddanes bakgrund och varför han engagerar sig i det han gör.
Censuren på internet och Oddanes nya social media pl…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over