Is WHO trying to steal our national sovereignty? James Roguski and Per Shapiro on Folkets Radio

First published at 20:53 UTC on July 3rd, 2022.

James Roguski är författare, researcher och hälsoaktivist. De senaste månaderna har han försökt varna människor för att enorma maktbefogenheter kan komma att flyttas över till Världshälsoorganisationen (WHO).

I slutet av maj hölls ett stort möte i …

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
The owner has disabled comments on this video.