Covid-19 The System edited

First published at 21:58 UTC on November 25th, 2020.

Documentaire door ondernemer Nico Sloot die sinds de uitbraak van Corona in Nederland met een team van specialisten 1000en uren onderzoek hebben verricht en tot schokkende conclusies kwamen op basis van de voorhanden zijnde wetenschappelijk kennis e…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over