Volgens Gommers is er NIETS erger dan IC personeel dat zich verveelt; wil capaciteit niet uitbreiden

First published at 04:54 UTC on November 13th, 2020.

Wij kunnen ons wel iets voorstellen wat erger is dan IC personeel dat zich verveelt: economie, samenleving en vrijheden naar de knoppen, ondernemers massaal failliet, werklozen, toegenomen spanningen in samenleving, bevolking in angstpsychose. Allem…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
The owner has disabled comments on this video.