SKAL VI TILLATE AT VI BLIR GENMODIFISERT?

First published at 13:18 UTC on March 22nd, 2021.

Kiri_Rainha

Kiri Rainha

subscribers

Coronavaksinen er en eksperimentell hasteutviklet vaksine med ukjente biologiske og genetiske langtidsvirkninger.
Stortinget har allerede vedtatt store endringer i Bioteknologiloven, og skal snart behandle liknende endringer i Genteknologiloven.
Vaksi…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over