Folkets Radio | Vad gör skolan med våra barn? Sverker Lundin, doktor i utbildningssociologi

First published at 20:52 UTC on May 27th, 2023.

Skolan har utvecklats till en institution som för många barn är själsdödande och släcker deras gnista.

Det säger Sverker Lundin, doktor i utbildningssociologi och lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Han ställer frågan ifall skolan såsom d…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over