Avalerion Awakes

Nederlands:

In deze video wordt de Australische Max Igan geïnterviewd in Mexico door de Canadese Josh van de World Alternative Media (WAM) over zijn kijk op de depopulatie & transhumanisme agenda. Voor meer info zie: https://stichtingvaccinvrij.nl/max-igan-over-de-depopulatie-agenda-transhumanisme-en-de-australische-canadese-tirannie/

English

In this video, Australian Max Igan is interviewed in Mexico by Canadian Josh of the World Alternative Media (WAM) about his take on the depopulation & transhumanism agenda. For more info see: https://stichtingvaccinvrij.nl/max-igan-over-de-depopulatie-agenda-transhumanisme-en-de-australische-canadese-tirannie/

Where to reach Max Igan's content:

Website: https://thecrowhouse.com/home.html
Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/tj99AwcN3zlH/
Rumble: https://rumble.com/c/c-1129873
Odysee: https://odysee.com/@thecrowhouse:2
Telegram: https://t.me/thecrowhouseoffical

Where to reach the World Alternative Media:

Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/gzFCj8AuSWgp/
Rumble: https://rumble.com/c/WorldAlternativeMedia
Odysee: https://odysee.com/@WAM:0
Telegram World Alternative Media: https://t.me/worldalternativemedia
Telegram World Alternative Media Announcements: https://t.me/worldalternativemediaposts

Nederlands
Nanotech gevonden in Pfizer spuit door Nieuw-Zeelands lab. Advocate Sue Grey en Dr. Matt Shelton rapporteren hun bevindingen aan de Gezondheidscommissie van het parlement op 28 januari 2022.
Voor meer info, zie: https://stichtingvaccinvrij.nl/nz-research-naar-nanotech-in-pfizer-vaccine-dr-matt-shelton-advocate-sue-grey/
& https://www.orwell.city/

English
Nanotech found in Pfizer jab by New Zealand lab. Lawyer Sue Grey and Dr. Matt Shelton report findings to Parliament's Health Select Committee on January 28th, 2022.
For more information, see: https://archive.ph/O8uUS
& https://www.orwell.city/

Nederlands
In sessie 85 van de Duitse corona onderzoekscommissie van Dr. Reiner Fuellmich legt Dr. Wolfgang Wodarg uit dat er, n.a.v. grondige statistische analyse van farmacie student Craig Paardekooper, naar voren is gekomen dat er variërende toxiciteit van verschillende Pfizer Covid-19 vaccin batches aan te tonen is. U kunt de analyse van Craig Paardekooper hier vinden: https://rense.com/general96/toxic-01.pdf

Vertaling door Avalerion Awakes in samenwerking met Stichting Vaccinvrij: https://stichtingvaccinvrij.nl/reiner-fuellmich-bewijs-dat-er-sprake-is-van-bewuste-opzet-inhoudsstoffen-van-batches-verschillen/

English
In session 85 of the German corona investigative committee led by Dr. Reiner Fuellmich, Dr. Wolfgang Wodarg explains that, following an in-depth statistical analysis by pharmacy student Craig Paardekooper, it has become clear that there is varying toxicity in different Pfizer Covid-19 vaccine batches. You can find Craig Paardekooper's analysis here: https://rense.com/general96/toxic-01.pdf

Robert Kennedy Jr. wordt geïnterviewd door Tucker Carlson over zijn nieuwe boek: "De Echte Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma en de Globale Oorlog tegen de Democratie en Volksgezonheid." Een must-see interview om meer te weten te komen over de belangenverstrengelingen tussen Big Pharma, overheidsinstanties, superrijke particulieren en militaire (groot)machten om wereldwijd totale macht en controle te bewerkstelligen. Maar ook om meer inzicht te krijgen in de explosieve toename van vaccins en de correlerende explosieve toename van allerlei ernstige chronische aandoeningen sinds het aantreden van Dr. Anthony Fauci als hoofd bij het NIAID (National Institutes of Allergies and Infectious Diseases) en de Amerikaanse Vaccin Act (Vaccinwet) van 1988, waarin vaccinfabrikanten volledige vrijheid van aansprakelijkheid hebben gekregen voor schade die hun producten veroorzaken.

U kunt het boek vanaf hier bestellen: https://childrenshealthdefense.org/fauci_info/

De vertaling van deze video is een samenwerking tussen Avalerion Awakes & Stichting Vaccinvrij: https://stichtingvaccinvrij.nl/robert-kennedy-over-zijn-nieuwe-boek-the-real-anthony-fauci/

Link naar de originele video: https://www.youtube.com/watch?v=sXbuoaXbJSU

Tijdcodes:

1:27 - Waarom heb ik dit boek geschreven?

3:30 – Food & Drug Administration (FDA) ontvangt 45% van haar budget van BigPharma

4:36 – Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en National Institutes of Health (NIH) bezitten duizenden patenten op vaccins

6:38 - De Kennedy familie's diepe verstrengelingen en kennis van Fauci en de gezondheids-agentschappen

7:41 - Fauci heeft de NIH getransformeerd tot een broedmachine voor farmaceutische producten

8:08 - Sinds Fauci in 1968 aan boord kwam, zijn we van 6% van de Amerikanen met chronische ziekten, naar (in 2006) 54% gegaan.

8:59 - Vaccins en autisme - het ging van 1 op de 10.000 in RFK's generatie, naar 1 op de 34

11:07 - Milieu-toxinen

12:14 - We gingen van 3 vaccins, naar de 72 doses van 16 verplichte vaccins

12:39 - 1986 De Vaccin Wet

15:58 - De goudkoorts

18:01 - Het gebrek aan veiligheidstesten

20:52 - Vaccine Adverse Reporting System (VAERS)

23:59 - Department of Health & Human Services (HHS) Studie

25:21 - CDC doofpot

26:46 - Fauci & Bill Gates

28:09 - Filantropisch kapitalisme

37:09 - Stammenstrijd

39:28 - Staatsgreep

45:52 - 2e Amendement

48:09 - Lees het laatste hoofdstuk

Nederlandse beschrijving:

Mar Mari Emmanuel is een van oorsprong Irakese Assyriër en Bisschop van de Oude Kerk van het Oosten. Hij is verantwoordelijk voor het Bisdom van Australië en Nieuw-Zeeland. Vanuit zijn ‘Christ The Good Shepherd Church’ in Sydney, New South Wales, Australia, doet hij regelmatig stevige uitspraken tijdens zijn preken, waarin hij geen doekjes wind om zijn kritiek op het tirannieke coronabeleid in zijn provincie en land.

In het volgende fragment van een preek uit Augustus 2021, haalt hij o.a. flink uit naar de minister-president, de premier van NSW en de Australische regering voor het opleggen van het onrechtmatige coronabeleid aan het volk, en naar de kerkleiders die het blijven steunen.

English description:

Mar Mari Emmanuel is an Assyrian of Iraqi origin and Bishop of the Ancient Assyrian Church of the East. He is responsible for the Diocese of Australia and New Zealand. From his ‘Christ The Good Shepherd Church’ in Sydney, New South Wales, Australia, he regularly makes firm statements during his sermons, in which he makes no bones about his criticism of the tyrannical corona policy in his province and country.

In the following excerpt from an sermon from August 2021, he lashes out at, among others, the Prime Minister, the Premier of NSW and the Australian government for imposing the unlawful corona policy on the people, and at the church leaders who continue to support it.

Nederlandse beschrijving:

The Children's Health Defense presenteert 'The Jerusalem Report' met Ilana Rachel Daniel. In deze tweede aflevering van 22 oktober 2021, praat Ilana over de controversiële "Groene Pas" die haar land van de ene op de andere dag veranderde in een medische apartheid na de invoering ervan. U kunt alle andere afleveringen hier vinden op de website van The Children's Health Defense TV: https://live.childrenshealthdefense.org/shows/the-jerusalem-report

U kunt hun inspanningen steunen op de Common Denominator website: https://www.thecommondenominator.net/support-us

En volg hen op telegram op: https://t.me/TheCommonDenominator

Vertaling door Avalarion Awakes

English description:

The Children's Health Defense presents 'The Jerusalem Report' with Ilana Rachel Daniel. In this second episode from October 22nd, 2021, Ilana talks about the controversial "Green Pass" that changed her country into a medical apartheid overnight after its implementation. You can find all other episodes here on The Children's Health Defense TV website: https://live.childrenshealthdefense.org/shows/the-jerusalem-report

You can support their efforts on the Common Denominator website: https://www.thecommondenominator.net/support-us

And follow them on telegram at: https://t.me/TheCommonDenominator

Translation by Avalarion Awakes

Nederlandse beschrijving:

The Children's Health Defense presenteert 'The Jerusalem Report' met Ilana Daniel Rachel. In deze eerste aflevering van 15 oktober 2021, neemt Ilana ons mee door een korte, meeslepende en schokkende samenvatting van het coronabeleid en maatregelen in haar land Israël. U kunt alle andere afleveringen hier vinden: https://live.childrenshealthdefense.org/shows/the-jerusalem-report/xJrz6R5DtQ

U kunt hun inspanningen steunen op de Common Denominator website: https://www.thecommondenominator.net/support-us

En volg ze op telegram op: https://t.me/TheCommonDenominator

Vertaling door Avalarion Awakes

English description:

The Children's Health Defense Presents 'The Jerusalem Report' with Ilana Daniel Rachel. In this first episode from October 15th, 2021, Ilana takes us through a brief, compelling and shocking summary of the corona policy and measures in her country of Israel. You can find all other episodes here: https://live.childrenshealthdefense.org/shows/the-jerusalem-report/xJrz6R5DtQ

You can support their efforts on the Common Denominator website: https://www.thecommondenominator.net/support-us

And follow them on telegram at: https://t.me/TheCommonDenominator

Translation by Avalarion Awakes

For more information, such as the court transcripts, affidavits, interviews etc., visit the show us the virus website: https://www.showusthevirus.info/ Sign the petition: https://showusthevirus.co.za/

Deze video was opgenomen een paar weken voordat Grondwettelijk Hof zaaknummer CCT 299/21 op 27 September, 2021 werd ingediend.

In deze video geeft de aanklager, Ricardo Maarman, inmiddels ondersteund door meer dan 17.000 Zuid-Afrikanen via zijn petitie, een duidelijke uiteenzetting van zijn argumenten voor deze zaak tegen de beklaagden wegens op fraude gebaseerde coronamaatregelen en staatsverovering. Voornamelijk gebaseerd op, zoals hij bepleit, een gebrekkige isolatie van het SARS-CoV2 virus. Daarnaast doet hij een beroep op het Zuid-Afrikaanse volk op een zeer krachtige en inspirerende wijze. De moeite waard om te bekijken en te delen.

Voor meer informatie bezoek: www.showusthevirus.info

This video was recorded a few weeks before the Constitutional Court case CCT 299/21 was filed on September 27th, 2021.

In this video the applicant, Ricardo Maarman, meanwhile supported by more than 17,000 South Africans through his petition, clearly presents his arguments for this case against the defendants for fraud-based corona measures and state capture. Mainly based on, as he argues, faulty isolation of the SARS-CoV2 virus. Additionally, he appeals to the South African people in a most powerful and inspiring manner. Worth watching and sharing.

For more information visit: www.showusthevirus.info

Op verzoek van mijn geliefde moeder heb ik deze video vertaald met een inspirerende en krachtige boodschap die we allemaal wel goed kunnen gebruiken op het moment.

At the request of my beloved mother, I have translated this video with an inspiring and powerful message that we all could use at the moment.

Link to original video from the Journey:
https://www.youtube.com/watch?v=xFmO6a0fRs8

Article from 2015 about the origin of this letter:
https://www.huffpost.com/entry/the-truth-behind-einsteins-letter-on-the-universal-force-of-love_b_7949032

The Journey website: https://www.thejourney.com/

Nederlands artikel op CommonSenseTV.nl: https://commonsensetv.nl/the-going-direct-reset-totale-gecentraliseerde-digitale-financiele-controle-gecombineerd-met-een-sociaal-kredietsysteem/

Soon an English version of the article will become available.

References:

Original video at the Dollar Vigilante YouTube Channel: https://www.bitchute.com/video/w5eu3glTgJUP/

Measurement Specialties China Ltd: https://www.bloomberg.com/profile/company/MEASUZ:CH

Measurement Specialties (China), Ltd. Awarded R&D Technology Center Certification and Receives R&D Funding From Shenzhen Government:
https://www.globenewswire.com/news-release/2011/06/24/450086/9184/en/Measurement-Specialties-China-Ltd-Awarded-R-D-Technology-Center-Certification-and-Receives-R-D-Funding-From-Shenzhen-Government.html

Measurement Specialties (MEAS): https://www.te.com/usa-en/products/brands/meas.html?tab=pgp-story

Chinese surveillance system being installed in Melbourne while the city is in lockdown?:
https://crazzfiles.com/chinese-surveillance-system-being-installed-in-melbourne-while-the-city-is-in-lockdown/

President Donald J. Trump unleashing America's 5G potential:
https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-unleashing-americas-5g-potential/

Darwin rolls out CCP surveillance tech:
https://www.macrobusiness.com.au/2019/05/darwin-rolls-out-ccp-surveillance-tech/

UK faces dystopian future with facial recognition AI cameras turning public spaces into prisons:
https://expressinformer.com/uk-faces-dystopian-future-with-facial-recognition-ai-cameras-turning-public-spaces-into-prisons/

Coronavirus vs. the mass surveillance state, which poses the greater threat?:
https://humansarefree.com/2020/03/coronavirus-vs-the-mass-surveillance-state-which-poses-the-greater-threat.html

The Controlled Demolition of the American Empire: https://www.amazon.com/Controlled-Demolition-American-Empire/dp/B08M21XKJ5

The Escalating Collapse of the American Empire with Charlie Robinson - Unlimited Hangout with Whitney Webb podcast on Spotify: https://open.spotify.com/episode/6BdHtuk4QKn5msKbCja7dx?si=c5f1cb3814a34c3a

Nederlands artikel op CommonSenseTV.nl: https://commonsensetv.nl/the-going-direct-reset-totale-gecentraliseerde-digitale-financiele-controle-gecombineerd-met-een-sociaal-kredietsysteem/

Soon an English version of the article will become available.

Deze podcast is opgenomen op 16 januari 2021, maar zou qua relevantie ook gisteren opgenomen kunnen zijn. Dat krijg je met dames zoals Catherine Austin Fitts (voormalig Assistent Minister van Huisvesting en Stedelijke Ontwikkeling in de Bush senior administratie en voormalig top Wall Street Bankier en oprichtster van Solari Inc.) en Whitney Webb (Onafhankelijke onderzoeksjournaliste) die ver vooruit op de troepen lopen. Zeer de moeite waard om te beluisteren en een beter beeld te krijgen van de globale financiële transformatie die momenteel wordt doorgevoerd tijdens het coronatijdperk en ons leven voor altijd zal veranderen. Vertaald door Avalerion Awakes.

Tijdcodes:
2:50 min - 'The Going Direct Reset' goedkeuring van de top G7 Centrale Banken
7:15 min - Een nieuw Orwelliaans economisch systeem; Inclusieve Kapitalisme
15:44 - Centrale Bank Digitale Cryptovaluta (CBDC) vs gedecentraliseerde cryptovaluta
30:45 min - Universeel Basisinkomen (UBI)
41:00 min - Transhumanisme en de genetische Covid-19 vaccins
54:50 - Onrust in Washington D.C.
1:06:26 - Oplossingen om buiten het systeem te overleven

Volg Catherine's werk op haar Solari Inc. website: https://home.solari.com/

En volg Whitney’s werk op de Unlimited Hangout website: https://unlimitedhangout.com/

Met dank aan Stichting Vaccinvrij voor het beschikbaar stellen van deze video: https://stichtingvaccinvrij.nl/

Amazing Polly over Mind Control en magnetische nanomaterialen in de Covid-injecties, PCR-staafjes & Mondmaskers

In deze video brengt Amazing Polly veel puzzelstukjes bijeen over de vreemde magnetische fenomenen die we observeren bij gevaccineerde mensen maar ook over bewegende nanoworms/ nanodeeltjes die op o.a. mondmaskers en PCR-stokjes zijn aangetroffen en door vele mensen zijn vastgelegd op beeld.

Amazing Polly stelt hypotheses over magnetiet nanodeeltjes, mind control en zachte robotica; gebaseerd op eerder onderzoek van Prof. Michael Persinger (een overleden Canadese hoogleraar in Psychologie en Neurowetenschappen). Ze bespreekt beschikbare wetenschappelijke literatuur, waaronder magneto neuro-eiwitten voor mind control bij muizen en het richten op de entorhinale cortex (de plek waar de Covid PCR-test staaf op gericht is bij het afnemen van monsters) met dit magneto eiwit in combinatie met een virus voor controle van de hersenen en gedrag op afstand (dit is een wetenschappelijke studie en geen complottheorie).

Ze gaat in op elektromagnetische frequentie straling (5G) en de transhumanistische plannen van het Wereld Economisch Forum; de magnetiet meditatiekamer van de Verenigde Naties uit de jaren 50’ van de vorige eeuw wordt getoond en hun verbinding met de Lucis Trust (voorheen bekend als de Lucifer Publishing Company) die voor een één-wereld religie is (wat is geprofeteerd in de Bijbel). Amazing Polly verbindt zoveel verbazingwekkende punten dat deze video een ware ‘must see’ is.

Vertaling door Avalerion Awakes in samenwerking met Stichting Vaccinvrij.

Over Amazing Polly en waar u haar werk kunt volgen.

Amazing Polly is een Canadese onderzoeksjournaliste. U kunt al haar werk op haar website vinden, waar u haar ook kunt steunen om haar geweldige werk voort te blijven zetten: https://www.amazingpolly.net/

Ze heeft ook een Rumble en Bitchute kanaal:
Amazing Polly Bitchute kanaal: https://www.bitchute.com/channel/ZofFQQoDoqYT/
Amazing Polly Rumble kanaal: https://rumble.com/user/AmazingPolly

With special thanks to Een Oorlog Reeds Verloren for providing this video and the English translation.

- This video has been removed by YouTube -

The emergency law, a mask obligation, the curfew and a possible vaccination obligation; the government measures to combat the coronavirus are primarily a legal matter. How far can the government go in restricting the freedoms of its citizens, where are the limits and who guards them? Even for those who have studied law for years, it is difficult to see the wood for the trees; extensive study of the relevant laws as well as jurisprudence and overarching legal doctrine is required to fully understand complex cases.

Our guest is lawyer Maria-Louise Genet, who in her research into the legal foundations of the coronation measures came across a number of remarkable laws and legislative amendments that, in the light of the cabinet's tunnel vision, are more than worth examining closely...

Met dank aan Een Oorlog Reeds Verloren voor het beschikbaar stellen van deze video.

- Deze video is verwijderd door YouTube –

De spoedwet, een mondkapjesplicht, de avondklok en een eventuele vaccinatieplicht; de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus zijn in de eerste plaats een juridische aangelegenheid. Hoe ver kan de overheid gaan in het beperken van de vrijheden van haar burgers, waar liggen de grenzen en wie bewaakt deze? Zelfs voor hen die jarenlange opleidingen in het recht gevolgd hebben is het moeilijk om door de bomen het bos nog te zien; uitvoerige studie van zowel de relevante wetten als de jurisprudentie en overkoepelende rechtsleer zijn nodig om complexe zaken volledig te doorgronden.
Te gast is juriste Maria-Louise Genet, die in haar onderzoek naar de juridische onderbouwing van de coronamaatregelen een aantal opmerkelijke wetten en wetswijzigingen tegenkwam die, in het licht van de tunnelvisie van het kabinet, het meer dan waard zijn om eens nauwkeurig onder de loep te nemen...

Links:
Maria-Louise's complete list of references and notes - Maria-Louise's volledige lijst met bronnen en aantekeningen - :https://drive.google.com/file/d/18M94Z2NpjLGVvjbF9xYgeWcU_jXs33rl/view?usp=sharing
Official leaflets on corona vaccines - Officiële bijsluiters coronavaccins: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/soorten-coronavaccins/officiele-bijsluiters
REGULATION (EU) 2020/1043 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL - VERORDENING (EU) 2020/1043 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32020R1043
Swine flu in Netherlands - Mexicaanse griep in Nederland: https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/1915
Ethical and legal considerations COVID-19 vaccination - Ethische en juridische afwegingen COVID-19-vaccinatie: https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/02/04/ethische-en-juridische-afwegingen-covid-19-vaccinatie
Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations: https://pace.coe.int/pdf/2e0ee40b5d6c4e2e5df5467478961f7561e651733326667a8259ffe25682ae848428feba12/resolution%202361.pdf

Studio furnished with courtesy of - Studio ingericht met dank aan: https://cd-rek.nl/

Als u ons in deze turbulente tijden wilt helpen om dit te kunnen blijven doen en meer tijd en middelen te kunnen besteden aan onderzoek, interviews, reportages en andere zaken die er echt toe doen, overweegt u dan een bijdrage te leveren naar waardering én vermogen.
Bezoek de webshop op https://nooit.nl/shop/ of ga naar https://eenoorlogreedsverloren.nl/steundeverbinding/
Naast YouTube zijn wij uiteraard op meer kanalen te vinden. Voor een overzicht van onze eerdere publicaties en waar deze te vinden zijn, kijk op https://eenoorlogreedsverloren.nl

If you want to help us continue to do this in these turbulent times and spend more time and resources on research, interviews, reports and other things that really matter, please consider making a contribution in recognition and appreciation.
Visit the webshop at webshop op https://nooit.nl/shop/ or go to https://eenoorlogreedsverloren.nl/steundeverbinding/
Besides YouTube, we can of course be found on other channels. For an overview of our previous publications and where to find them, please visit https://eenoorlogreedsverloren.nl

Met dank aan Stichting Vaccinvrij voor het beschikbaar stellen van deze vertaalde video - With special thanks to The Vaccine Free Foundation for providing this translated video:
https://stichtingvaccinvrij.nl/

Originele video van Sergeant Major - Original video from Sergeant Major:
https://www.bitchute.com/video/Juw4mI0Nmgr0/

After Skool
https://www.afterskool.net/
https://www.youtube.com/channel/UC1KmNKYC1l0stjctkGswl6g

Met vele dank aan Stop World Control voor het vertalen en beschikbaar stellen van deze video. Deze video is voor iedereen. Hier vindt u het bijbehorend artikel van waar u de video kunt downloaden: https://www.stopworldcontrol.com/fuellmich/

With special thanks to StopWorldControl for providing this translated video. This video has been made available for everyone. Here's a related article from where you can download the video: https://www.stopworldcontrol.com/fuellmich/

SHOW MORE

Created 1 year, 11 months ago.

73 videos

Category None

English

Avalerion Awakes is an initiative that started after it became apparent that a growing and alarming degree of censorship has emerged in the West since the start of the corona pandemic. Where even doctors and scientists are being censored on a large-scale and can barely participate in the public debate on the mainstream channels to criticize the official narrative and have any influence on corona policy.

With a slogan like 'Quest for Truth', truth-finding is of paramount importance, with freedom of the press and freedom of speech at its core. Free access to information is of highest importance, so people are able to conduct their own research and draw their own conclusions.

With an academic background in molecular biology & biochemistry, the initiative also applies an academic approach to the studies it publishes. The initiative focuses particularly on the corona pandemic and tries to uncover suppressed and censored information and to present it in an orderly manner, with a broad view on a global level. The work is always supported with references, which are accessible to the viewers and readers.

Channels:
Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/1xeinlRT0nUt/
Rumble: https://rumble.com/c/c-553847
lbry.tv: https://lbry.tv/@AvalerionAwakes:3

Nederlands

Avalerion Awakes is een initiatief dat is ontstaan nadat het duidelijk werd dat er een groeiende en alarmerende mate van censuur in het Westen is ontstaan sinds het begin van de coronapandemie. Waarbij zelfs artsen en wetenschappers grootschalig worden gecensureerd en nauwelijks kunnen deelnemen aan het publieke debat op de mainstreamkanalen om het officiële narratief te bekritiseren en enige invloed op het coronabeleid te hebben.

Met een slogan als ‘Quest for Truth’ staat waarheidsvinding altijd voorop, waarbij vrijheid van pers en vrijheid van meningsuiting de basis vormen. Toegang tot informatie staat hoog in het vaandel, zodat mensen in staat zijn om zelf onderzoek te doen en hun eigen conclusies te trekken.

Met een academische achtergrond op het gebied van moleculaire biologie & biochemie, past het initiatief ook een academische aanpak toe in de onderzoeken die het publiceert. Het initiatief richt zich m.n. op de coronapandemie en probeert om onderdrukte en gecensureerde informatie boven tafel te krijgen en op een overzichtelijke manier te presenteren, met een brede kijk op globaal niveau. Het werk wordt altijd zoveel mogelijk ondersteund met bronnen die ter beschikking worden gesteld aan de kijkers en lezers.

Kanalen:
Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/1xeinlRT0nUt/
Rumble: https://rumble.com/c/c-553847
lbry.tv: https://lbry.tv/@AvalerionAwakes:3