Avalerion Awakes

Deze podcast is opgenomen op 16 januari 2021, maar zou qua relevantie ook gisteren opgenomen kunnen zijn. Dat krijg je met dames zoals Catherine Austin Fitts (voormalig Minister van Huisvesting en Stedelijke Ontwikkeling in de Bush senior administratie en voormalig top Wall Street Bankier en oprichtster van Solari Inc.) en Whitney Webb (Onafhankelijke onderzoeksjournaliste) die ver vooruit op de troepen lopen. Zeer de moeite waard om te beluisteren en een beter beeld te krijgen van de globale financiële transformatie die momenteel wordt doorgevoerd tijdens het coronatijdperk en ons leven voor altijd zal veranderen. Vertaald door Avalerion Awakes.

Tijdcodes:
2:50 min - 'The Going Direct Reset' goedkeuring van de top G7 Centrale Banken
7:15 min - Een nieuw Orwelliaans economisch systeem; Inclusieve Kapitalisme
15:44 - Centrale Bank Digitale Cryptovaluta (CBDC) vs gedecentraliseerde cryptovaluta
30:45 min - Universeel Basisinkomen (UBI)
41:00 min - Transhumanisme en de genetische Covid-19 vaccins
54:50 - Onrust in Washington D.C.
1:06:26 - Oplossingen om buiten het systeem te overleven

Volg Catherine's werk op haar Solari Inc. website: https://home.solari.com/

En volg Whitney’s werk op de Unlimited Hangout website: https://unlimitedhangout.com/

Met dank aan Stichting Vaccinvrij voor het beschikbaar stellen van deze video: https://stichtingvaccinvrij.nl/

Amazing Polly over Mind Control en magnetische nanomaterialen in de Covid-injecties, PCR-staafjes & Mondmaskers

In deze video brengt Amazing Polly veel puzzelstukjes bijeen over de vreemde magnetische fenomenen die we observeren bij gevaccineerde mensen maar ook over bewegende nanoworms/ nanodeeltjes die op o.a. mondmaskers en PCR-stokjes zijn aangetroffen en door vele mensen zijn vastgelegd op beeld.

Amazing Polly stelt hypotheses over magnetiet nanodeeltjes, mind control en zachte robotica; gebaseerd op eerder onderzoek van Prof. Michael Persinger (een overleden Canadese hoogleraar in Psychologie en Neurowetenschappen). Ze bespreekt beschikbare wetenschappelijke literatuur, waaronder magneto neuro-eiwitten voor mind control bij muizen en het richten op de entorhinale cortex (de plek waar de Covid PCR-test staaf op gericht is bij het afnemen van monsters) met dit magneto eiwit in combinatie met een virus voor controle van de hersenen en gedrag op afstand (dit is een wetenschappelijke studie en geen complottheorie).

Ze gaat in op elektromagnetische frequentie straling (5G) en de transhumanistische plannen van het Wereld Economisch Forum; de magnetiet meditatiekamer van de Verenigde Naties uit de jaren 50’ van de vorige eeuw wordt getoond en hun verbinding met de Lucis Trust (voorheen bekend als de Lucifer Publishing Company) die voor een één-wereld religie is (wat is geprofeteerd in de Bijbel). Amazing Polly verbindt zoveel verbazingwekkende punten dat deze video een ware ‘must see’ is.

Vertaling door Avalerion Awakes in samenwerking met Stichting Vaccinvrij.

Over Amazing Polly en waar u haar werk kunt volgen.

Amazing Polly is een Canadese onderzoeksjournaliste. U kunt al haar werk op haar website vinden, waar u haar ook kunt steunen om haar geweldige werk voort te blijven zetten: https://www.amazingpolly.net/

Ze heeft ook een Rumble en Bitchute kanaal:
Amazing Polly Bitchute kanaal: https://www.bitchute.com/channel/ZofFQQoDoqYT/
Amazing Polly Rumble kanaal: https://rumble.com/user/AmazingPolly

With special thanks to Een Oorlog Reeds Verloren for providing this video and the English translation.

- This video has been removed by YouTube -

The emergency law, a mask obligation, the curfew and a possible vaccination obligation; the government measures to combat the coronavirus are primarily a legal matter. How far can the government go in restricting the freedoms of its citizens, where are the limits and who guards them? Even for those who have studied law for years, it is difficult to see the wood for the trees; extensive study of the relevant laws as well as jurisprudence and overarching legal doctrine is required to fully understand complex cases.

Our guest is lawyer Maria-Louise Genet, who in her research into the legal foundations of the coronation measures came across a number of remarkable laws and legislative amendments that, in the light of the cabinet's tunnel vision, are more than worth examining closely...

Met dank aan Een Oorlog Reeds Verloren voor het beschikbaar stellen van deze video.

- Deze video is verwijderd door YouTube –

De spoedwet, een mondkapjesplicht, de avondklok en een eventuele vaccinatieplicht; de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus zijn in de eerste plaats een juridische aangelegenheid. Hoe ver kan de overheid gaan in het beperken van de vrijheden van haar burgers, waar liggen de grenzen en wie bewaakt deze? Zelfs voor hen die jarenlange opleidingen in het recht gevolgd hebben is het moeilijk om door de bomen het bos nog te zien; uitvoerige studie van zowel de relevante wetten als de jurisprudentie en overkoepelende rechtsleer zijn nodig om complexe zaken volledig te doorgronden.
Te gast is juriste Maria-Louise Genet, die in haar onderzoek naar de juridische onderbouwing van de coronamaatregelen een aantal opmerkelijke wetten en wetswijzigingen tegenkwam die, in het licht van de tunnelvisie van het kabinet, het meer dan waard zijn om eens nauwkeurig onder de loep te nemen...

Links:
Maria-Louise's complete list of references and notes - Maria-Louise's volledige lijst met bronnen en aantekeningen - :https://drive.google.com/file/d/18M94Z2NpjLGVvjbF9xYgeWcU_jXs33rl/view?usp=sharing
Official leaflets on corona vaccines - Officiële bijsluiters coronavaccins: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/soorten-coronavaccins/officiele-bijsluiters
REGULATION (EU) 2020/1043 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL - VERORDENING (EU) 2020/1043 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32020R1043
Swine flu in Netherlands - Mexicaanse griep in Nederland: https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/1915
Ethical and legal considerations COVID-19 vaccination - Ethische en juridische afwegingen COVID-19-vaccinatie: https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/02/04/ethische-en-juridische-afwegingen-covid-19-vaccinatie
Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations: https://pace.coe.int/pdf/2e0ee40b5d6c4e2e5df5467478961f7561e651733326667a8259ffe25682ae848428feba12/resolution%202361.pdf

Studio furnished with courtesy of - Studio ingericht met dank aan: https://cd-rek.nl/

Als u ons in deze turbulente tijden wilt helpen om dit te kunnen blijven doen en meer tijd en middelen te kunnen besteden aan onderzoek, interviews, reportages en andere zaken die er echt toe doen, overweegt u dan een bijdrage te leveren naar waardering én vermogen.
Bezoek de webshop op https://nooit.nl/shop/ of ga naar https://eenoorlogreedsverloren.nl/steundeverbinding/
Naast YouTube zijn wij uiteraard op meer kanalen te vinden. Voor een overzicht van onze eerdere publicaties en waar deze te vinden zijn, kijk op https://eenoorlogreedsverloren.nl

If you want to help us continue to do this in these turbulent times and spend more time and resources on research, interviews, reports and other things that really matter, please consider making a contribution in recognition and appreciation.
Visit the webshop at webshop op https://nooit.nl/shop/ or go to https://eenoorlogreedsverloren.nl/steundeverbinding/
Besides YouTube, we can of course be found on other channels. For an overview of our previous publications and where to find them, please visit https://eenoorlogreedsverloren.nl

Met dank aan Stichting Vaccinvrij voor het beschikbaar stellen van deze vertaalde video - With special thanks to The Vaccine Free Foundation for providing this translated video:
https://stichtingvaccinvrij.nl/

Originele video van Sergeant Major - Original video from Sergeant Major:
https://www.bitchute.com/video/Juw4mI0Nmgr0/

After Skool
https://www.afterskool.net/
https://www.youtube.com/channel/UC1KmNKYC1l0stjctkGswl6g

Met vele dank aan Stop World Control voor het vertalen en beschikbaar stellen van deze video. Deze video is voor iedereen. Hier vindt u het bijbehorend artikel van waar u de video kunt downloaden: https://www.stopworldcontrol.com/fuellmich/

With special thanks to StopWorldControl for providing this translated video. This video has been made available for everyone. Here's a related article from where you can download the video: https://www.stopworldcontrol.com/fuellmich/

English
This special Easter Resurrection Sunday sermon of April 4th, 2021, comes from JD Farag’s website, https://www.jdfarag.org/, where you can find all of his uncensored weekly Bible Prophecy updates. This sermon has been provided with Dutch subtitles by Avalerion Awakes.

Nederlands
Deze bijzondere Wederopstanding Paaszondagsdienst van 4 april, 2021, is afkomstig van JD Farag’s website, https://www.jdfarag.org/, waar u al zijn ongecensureerde wekelijkse Bijbelprofetie updates kunt vinden. Deze dienst is voorzien van Nederlandse ondertiteling door Avalerion Awakes. Bijbehorend artikel op CommonSenseTV: https://commonsensetv.nl/wetenschap-en-geloof-hand-in-hand/

Original sermon/ Originele dienst:
https://subspla.sh/vwf77k4

References & Transcript/ Bronnen & Transcript:
https://cdn.subsplash.com/documents/82QP6C/_source/136e2756-6246-4409-b484-6a98ff7affce/document.pdf

The following video was translated and donated by the Dutch Vaccine Free Foundation: https://stichtingvaccinvrij.nl/. Follow their newsletter to keep up with the latest developments on vaccines and especially the censored Covid-19 pandemic news.

In this video, WHO whistleblower Dr. Astrid Stückelberger talks about the immunity and excessive power of Bill Gates within the World Health Organisation (WHO) and GAVI - the vaccine alliance - and the corruption of these organisations. She made a statement to the German extra-parliamentary commission of enquiry (Außerparlamentarischer corona Untersuchungsausschuss), headed by lawyers Dr. Reiner Fullmich, Dr. Justus Hoffmann, Antonia Fischer and Viviane Fischer. The German extra-parliamentary commission of enquiry (BPOC), like the Dutch BPOC, conducts systematic and scientifically based investigations into the corona mismanagement of the authorities.

Dr. Stückelberger is a renowned international health scientist. She has Ph.D. in public health and has been conducting both clinical and epidemiological scientific research for policy makers for at least 25 years. She is highly regarded by organisations such as the WHO, the United Nations (UN), the International Labour Organisation (ILO) & the World Bank and has published at least 12 books and 180 scientific articles. She is supported by Dr. Silvia Behrendt during the hearing. Dr. Behrendt is a legal expert on pandemic management and former legal expert advisor to the WHO. She also worked for the Secretariat of International Health Regulations, Epidemic Alert and Response in Geneva. She is also a supporting member of the "Lawyers for Fundamental Rights" initiative.

Nederlands artikel en beschrijving: https://commonsensetv.nl/onthullende-verklaring-van-who-klokkenluidster-over-de-corruptie-en-buitensporige-macht-van-bill-gates-binnen-de-who-en-gavi/

References/Bronnen:

- Dutch Vaccine Free Foundation original video/ Stichting Vaccinvrij originele video: https://stichtingvaccinvrij.nl/klokkenluider-van-de-who-in-gesprek-met-advocaat-reiner-fuellmich/
- German extra-parliamentary inquire commission/ Duitse buitenparlementaire onderzoekscommissie: https://corona-ausschuss.de/
- Dr. Astid Stückelberger’s credentials: https://unige.academia.edu/AstridStuckelberger/CurriculumVitae & https://www.astridstuckelberger.com/bio/
- Dr. Silvia Behrendt’s statement on the WHO/ Dr. Silvia Behrendt’s verklaring over de WHO: https://www.youtube.com/watch?v=yBx2w32dOsw
- Dr. Silvia Behrendt’s expression of serious concerns about the ethics of mandatory vaccinations/ English translation: https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&u=https://www.anwaltaktuell.at/home-ausgabe-01-21/eine-impfpflicht-w%C3%BCrde-ich-als-h%C3%B6chst-problematisch-bezeichnen/
- Dr. Silvia Behrendt’s diting ernstige bezorgdheid over de ethiek van verplichte vaccinaties:
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=nl&u=https%3A%2F%2Fwww.anwaltaktuell.at%2Fhome-ausgabe-01-21%2Feine-impfpflicht-w%C3%BCrde-ich-als-h%C3%B6chst-problematisch-bezeichnen%2F&prev=search
- Extensive Corbett report on Bill Gates' monopoly of world health policy (Dutch subtitles)/ Uitgebreide Corbett report over het monopolie van Bill Gates in het wereldgezondheidsbeleid (Nederlands ondertiteld): https://www.youtube.com/watch?v=lolE6dYzQN0&list=PL3RSoxvL0hOIsde2gASiB6giAhWdLkEKM
- Extensive study on the Bill & Melinda Gates Foundation financial flows to the WHO, GAVI, and other important health organizations and health leaders: https://en.commonsensetv.nl/uitgebreide-studie-naar-de-coronaviruspandemie-strategieen-geldstromen-en-effecten-ruim-450-bronnen/
- Uitgebreide studie over de Bill & Melinda Gates Foundation geldstromen naar de WHO, GAVI en andere belangrijke gezondheidsorganen en wereldgezondheidsleiders: https://commonsensetv.nl/uitgebreide-studie-naar-de-coronaviruspandemie-strategieen-geldstromen-en-effecten-ruim-450-bronnen/

This documentary is based on Dr Carrie Madej's 'Human 2.0' video statement & emergency call to the world. In her video, she warns of the new, potentially human-transforming biotechnology in the Covid-19 vaccines and other technologies that are about to be rolled out globally.

Dr. Carrie Madej is an internal medicine specialist and has a private practice in McDonough, Georgia, USA. She has been studying vaccines for at least 20 years.

This documentary was created to investigate and, where verified, support Dr. Madej's claims about the Covid-19 vaccines & other technologies.

It is also supported with a 200+ reference list which can be found here: https://mega.nz/folder/mohXAASB#4LuruoZ9TZK7i4aSjA__HA

The documentary begins with Dr Madej's video and is followed by a twelve-part video report that elaborates on her claims and covers further related topics.

The documentary consists of the following parts:

- 'Human 2.0' video statement & emergency call to the world by Dr.Carrie Madej (23:42 min) Link: https://www.bitchute.com/video/OMvT8VLihd7S/

- Part 1-12: Covid-19 vaccine biotechnology & risks explained (23:58 min) Link: https://www.bitchute.com/video/INg51WLnVyIb/

- Part 2-12: Quantum Dot technology; Storage of medical data in the skin (2:46 min). Link: https://www.bitchute.com/video/0DE6ySlWtu8I//

- Part 3-12: DARPA-Profusa hydrogel biosensors (8:13 min). Link: https://www.bitchute.com/video/ADYBCwRbBMXp/

- Part 4-12: Covid-19 vaccine injury and risks (19:38 min). Link: https://www.bitchute.com/video/2Qmv9diSNPeW/

- Part 5-12: Exemption from liability for vaccine manufacturers (4:37 min). Link: https://www.bitchute.com/video/FRBAAydpp2x4/

- Part 6-12: Fetal cell lines used in the development of the Covid-19 vaccines (2:04 min). Link: https://www.bitchute.com/video/C7RrJi4QhBN8/

- Part 7-12: Dutch & European Covid-19 vaccine contracts & mandatory vaccination (9:07 min). Link: https://www.bitchute.com/video/Zjgraf1oKuzp/

- Part 8-12: Optional Radio Frequency Identity (RFID) tags in the vaccination syringes (7:33 min). Link: https://www.bitchute.com/video/QLCEZ007zg5x/

- Part 9-12: Fast rollout of biometric immunity passport/ID (13:57 min). Link: https://www.bitchute.com/video/hf3pmXfLOZGJ/

- Part 10-12: Central Bank Digital Currency (CBDC) (4:46 min). Link: https://www.bitchute.com/video/sD0D2qQTIKgu/

- Part 11-12: Existing cures for Covid-19; Hydroxychloroquine (HCQ) & Ivermectin (14:31 min). Link: https://www.bitchute.com/video/gSNsvrcD4154/

- Part 12-12: Protests against mandatory vaccination (10:36 min). Link: https://www.bitchute.com/video/1pD5NzncEaiT/

- Link full documentary (2:16:05 min): https://www.bitchute.com/video/LKJdHJwFsDTz/

HCQ-misinformation campaign & Comprehensive study corona pandemic, strategies, financial flows & effects video report: https://www.bitchute.com/video/ZKTstH07O2EI/

Support/donations
If you appreciate my work and would like to support me continuing it, you can send a direct contribution to my Bitcoin or Ethereum wallet, without any strings attached.

Bitcoin wallet address: 3E5gXQyotSwBwEBsotUaJ1twcbUvhtsUAK

Ethereum wallet address: 0xb794866444c2418de362cd05fb6b76d68f3088a2

Thank you very much in advance!

This is Part 12-12 of the twelve-part video report that is based on Dr Carrie Madej's video statement 'Human 2.0'. In her video, she warns of the new, potentially human-transforming biotechnology in the Covid-19 vaccines and other technologies that are about to be rolled out globally.

Dr. Carrie Madej is an internal medicine specialist and has a private practice in McDonough, Georgia, USA. She has been studying vaccines for at least 20 years.

This documentary was created to investigate and, where verified, support Dr. Madej's claims about the Covid-19 vaccines & other technologies.

It is also supported with a 200+ reference list which can be found here: https://mega.nz/folder/mohXAASB#4LuruoZ9TZK7i4aSjA__HA

The documentary begins with Dr Madej's video and is followed by a twelve-part video report that elaborates on her claims and covers further related topics.

The documentary consists of the following parts:

- 'Human 2.0' video statement & emergency call to the world by Dr.Carrie Madej (23:42 min) Link: https://www.bitchute.com/video/OMvT8VLihd7S/

- Part 1-12: Covid-19 vaccine biotechnology & risks explained (23:58 min) Link: https://www.bitchute.com/video/INg51WLnVyIb/

- Part 2-12: Quantum Dot technology; Storage of medical data in the skin (2:46 min). Link: https://www.bitchute.com/video/0DE6ySlWtu8I//

- Part 3-12: DARPA-Profusa hydrogel biosensors (8:13 min). Link: https://www.bitchute.com/video/ADYBCwRbBMXp/

- Part 4-12: Covid-19 vaccine injury and risks (19:38 min). Link: https://www.bitchute.com/video/2Qmv9diSNPeW/

- Part 5-12: Exemption from liability for vaccine manufacturers (4:37 min). Link: https://www.bitchute.com/video/FRBAAydpp2x4/

- Part 6-12: Fetal cell lines used in the development of the Covid-19 vaccines (2:04 min). Link: https://www.bitchute.com/video/C7RrJi4QhBN8/

- Part 7-12: Dutch & European Covid-19 vaccine contracts & mandatory vaccination (9:07 min). Link: https://www.bitchute.com/video/Zjgraf1oKuzp/

- Part 8-12: Optional Radio Frequency Identity (RFID) tags in the vaccination syringes (7:33 min). Link: https://www.bitchute.com/video/QLCEZ007zg5x/

- Part 9-12: Fast rollout of biometric immunity passport/ID (13:57 min). Link: https://www.bitchute.com/video/hf3pmXfLOZGJ/

- Part 10-12: Central Bank Digital Currency (CBDC) (4:46 min). Link: https://www.bitchute.com/video/sD0D2qQTIKgu/

- Part 11-12: Existing cures for Covid-19; Hydroxychloroquine (HCQ) & Ivermectin (14:31 min). Link: https://www.bitchute.com/video/gSNsvrcD4154/

- Part 12-12: Protests against mandatory vaccination (2:16:05 min): https://www.bitchute.com/video/LKJdHJwFsDTz/

- Link full documentary (1:59:43 min): https://www.bitchute.com/video/RViVtQC2wLjZ/

HCQ-misinformation campaign & Comprehensive study corona pandemic, strategies, financial flows & effects video report: https://www.bitchute.com/video/ZKTstH07O2EI/

Support/donations
If you appreciate my work and would like to support me continuing it, you can send a direct contribution to my Bitcoin or Ethereum wallet, without any strings attached.

Bitcoin wallet address: 3E5gXQyotSwBwEBsotUaJ1twcbUvhtsUAK

Ethereum wallet address: 0xb794866444c2418de362cd05fb6b76d68f3088a2

Thank you very much in advance!

This is Part 11-12 of the twelve-part video report that is based on Dr Carrie Madej's video statement 'Human 2.0'. In her video, she warns of the new, potentially human-transforming biotechnology in the Covid-19 vaccines and other technologies that are about to be rolled out globally.

Dr. Carrie Madej is an internal medicine specialist and has a private practice in McDonough, Georgia, USA. She has been studying vaccines for at least 20 years.

This documentary was created to investigate and, where verified, support Dr. Madej's claims about the Covid-19 vaccines & other technologies.

It is also supported with a 200+ reference list which can be found here: https://mega.nz/folder/mohXAASB#4LuruoZ9TZK7i4aSjA__HA

The documentary begins with Dr Madej's video and is followed by a twelve-part video report that elaborates on her claims and covers further related topics.

The documentary consists of the following parts:

- 'Human 2.0' video statement & emergency call to the world by Dr.Carrie Madej (23:42 min) Link: https://www.bitchute.com/video/OMvT8VLihd7S/

- Part 1-12: Covid-19 vaccine biotechnology & risks explained (23:58 min) Link: https://www.bitchute.com/video/INg51WLnVyIb/

- Part 2-12: Quantum Dot technology; Storage of medical data in the skin (2:46 min). Link: https://www.bitchute.com/video/0DE6ySlWtu8I//

- Part 3-12: DARPA-Profusa hydrogel biosensors (8:13 min). Link: https://www.bitchute.com/video/ADYBCwRbBMXp/

- Part 4-12: Covid-19 vaccine injury and risks (19:38 min). Link: https://www.bitchute.com/video/2Qmv9diSNPeW/

- Part 5-12: Exemption from liability for vaccine manufacturers (4:37 min). Link: https://www.bitchute.com/video/FRBAAydpp2x4/

- Part 6-12: Fetal cell lines used in the development of the Covid-19 vaccines (2:04 min). Link: https://www.bitchute.com/video/C7RrJi4QhBN8/

- Part 7-12: Dutch & European Covid-19 vaccine contracts & mandatory vaccination (9:07 min). Link: https://www.bitchute.com/video/Zjgraf1oKuzp/

- Part 8-12: Optional Radio Frequency Identity (RFID) tags in the vaccination syringes (7:33 min). Link: https://www.bitchute.com/video/QLCEZ007zg5x/

- Part 9-12: Fast rollout of biometric immunity passport/ID (13:57 min). Link: https://www.bitchute.com/video/hf3pmXfLOZGJ/

- Part 10-12: Central Bank Digital Currency (CBDC) (4:46 min). Link: https://www.bitchute.com/video/sD0D2qQTIKgu/

- Part 11-12: Existing cures for Covid-19; Hydroxychloroquine (HCQ) & Ivermectin (14:31 min). Link: https://www.bitchute.com/video/gSNsvrcD4154/

- Part 12-12: Protests against mandatory vaccination (10:36 min). Link: https://www.bitchute.com/video/1pD5NzncEaiT/

- Link full documentary (2:16:05 min): https://www.bitchute.com/video/LKJdHJwFsDTz/

HCQ-misinformation campaign & Comprehensive study corona pandemic, strategies, financial flows & effects video report: https://www.bitchute.com/video/ZKTstH07O2EI/

Support/donations
If you appreciate my work and would like to support me continuing it, you can send a direct contribution to my Bitcoin or Ethereum wallet, without any strings attached.

Bitcoin wallet address: 3E5gXQyotSwBwEBsotUaJ1twcbUvhtsUAK

Ethereum wallet address: 0xb794866444c2418de362cd05fb6b76d68f3088a2

Thank you very much in advance!

This is Part 10-12 of the twelve-part video report that is based on Dr Carrie Madej's video statement 'Human 2.0'. In her video, she warns of the new, potentially human-transforming biotechnology in the Covid-19 vaccines and other technologies that are about to be rolled out globally.

Dr. Carrie Madej is an internal medicine specialist and has a private practice in McDonough, Georgia, USA. She has been studying vaccines for at least 20 years.

This documentary was created to investigate and, where verified, support Dr. Madej's claims about the Covid-19 vaccines & other technologies.

It is also supported with a 200+ reference list which can be found here: https://mega.nz/folder/mohXAASB#4LuruoZ9TZK7i4aSjA__HA

The documentary begins with Dr Madej's video and is followed by a twelve-part video report that elaborates on her claims and covers further related topics.

The documentary consists of the following parts:

- 'Human 2.0' video statement & emergency call to the world by Dr.Carrie Madej (23:42 min) Link: https://www.bitchute.com/video/OMvT8VLihd7S/

- Part 1-12: Covid-19 vaccine biotechnology & risks explained (23:58 min) Link: https://www.bitchute.com/video/INg51WLnVyIb/

- Part 2-12: Quantum Dot technology; Storage of medical data in the skin (2:46 min). Link: https://www.bitchute.com/video/0DE6ySlWtu8I//

- Part 3-12: DARPA-Profusa hydrogel biosensors (8:13 min). Link: https://www.bitchute.com/video/ADYBCwRbBMXp/

- Part 4-12: Covid-19 vaccine injury and risks (19:38 min). Link: https://www.bitchute.com/video/2Qmv9diSNPeW/

- Part 5-12: Exemption from liability for vaccine manufacturers (4:37 min). Link: https://www.bitchute.com/video/FRBAAydpp2x4/

- Part 6-12: Fetal cell lines used in the development of the Covid-19 vaccines (2:04 min). Link: https://www.bitchute.com/video/C7RrJi4QhBN8/

- Part 7-12: Dutch & European Covid-19 vaccine contracts & mandatory vaccination (9:07 min). Link: https://www.bitchute.com/video/Zjgraf1oKuzp/

- Part 8-12: Optional Radio Frequency Identity (RFID) tags in the vaccination syringes (7:33 min). Link: https://www.bitchute.com/video/QLCEZ007zg5x/

- Part 9-12: Fast rollout of biometric immunity passport/ID (13:57 min). Link: https://www.bitchute.com/video/hf3pmXfLOZGJ/

- Part 10-12: Central Bank Digital Currency (CBDC) (4:46 min). Link: https://www.bitchute.com/video/sD0D2qQTIKgu/

- Part 11-12: Existing cures for Covid-19; Hydroxychloroquine (HCQ) & Ivermectin (14:31 min). Link: https://www.bitchute.com/video/gSNsvrcD4154/

- Part 12-12: Protests against mandatory vaccination (10:36 min). Link: https://www.bitchute.com/video/1pD5NzncEaiT/

- Link full documentary (2:16:05 min): https://www.bitchute.com/video/LKJdHJwFsDTz/

Support/donations
If you appreciate my work and would like to support me continuing it, you can send a direct contribution to my Bitcoin or Ethereum wallet, without any strings attached.

Bitcoin wallet address: 3E5gXQyotSwBwEBsotUaJ1twcbUvhtsUAK

Ethereum wallet address: 0xb794866444c2418de362cd05fb6b76d68f3088a2

Thank you very much in advance!

This is Part 9-12 of the twelve-part video report that is based on Dr Carrie Madej's video statement 'Human 2.0'. In her video, she warns of the new, potentially human-transforming biotechnology in the Covid-19 vaccines and other technologies that are about to be rolled out globally.

Dr. Carrie Madej is an internal medicine specialist and has a private practice in McDonough, Georgia, USA. She has been studying vaccines for at least 20 years.

This documentary was created to investigate and, where verified, support Dr. Madej's claims about the Covid-19 vaccines & other technologies.

It is also supported with a 200+ reference list which can be found here: https://mega.nz/folder/mohXAASB#4LuruoZ9TZK7i4aSjA__HA

The documentary begins with Dr Madej's video and is followed by a twelve-part video report that elaborates on her claims and covers further related topics.

The documentary consists of the following parts:

- 'Human 2.0' video statement & emergency call to the world by Dr.Carrie Madej (23:42 min) Link: https://www.bitchute.com/video/OMvT8VLihd7S/

- Part 1-12: Covid-19 vaccine biotechnology & risks explained (23:58 min) Link: https://www.bitchute.com/video/INg51WLnVyIb/

- Part 2-12: Quantum Dot technology; Storage of medical data in the skin (2:46 min). Link: https://www.bitchute.com/video/0DE6ySlWtu8I//

- Part 3-12: DARPA-Profusa hydrogel biosensors (8:13 min). Link: https://www.bitchute.com/video/ADYBCwRbBMXp/

- Part 4-12: Covid-19 vaccine injury and risks (19:38 min). Link: https://www.bitchute.com/video/2Qmv9diSNPeW/

- Part 5-12: Exemption from liability for vaccine manufacturers (4:37 min). Link: https://www.bitchute.com/video/FRBAAydpp2x4/

- Part 6-12: Fetal cell lines used in the development of the Covid-19 vaccines (2:04 min). Link: https://www.bitchute.com/video/C7RrJi4QhBN8/

- Part 7-12: Dutch & European Covid-19 vaccine contracts & mandatory vaccination (9:07 min). Link: https://www.bitchute.com/video/Zjgraf1oKuzp/

- Part 8-12: Optional Radio Frequency Identity (RFID) tags in the vaccination syringes (7:33 min). Link: https://www.bitchute.com/video/QLCEZ007zg5x/

- Part 9-12: Fast rollout of biometric immunity passport/ID (13:57 min). Link: https://www.bitchute.com/video/hf3pmXfLOZGJ/

- Part 10-12: Central Bank Digital Currency (CBDC) (4:46 min). Link: https://www.bitchute.com/video/sD0D2qQTIKgu/

- Part 11-12: Existing cures for Covid-19; Hydroxychloroquine (HCQ) & Ivermectin (14:31 min). Link: https://www.bitchute.com/video/gSNsvrcD4154/

- Part 12-12: Protests against mandatory vaccination (10:36 min). Link: https://www.bitchute.com/video/1pD5NzncEaiT/

- Link full documentary (2:16:05 min): https://www.bitchute.com/video/LKJdHJwFsDTz/

Support/donations
If you appreciate my work and would like to support me continuing it, you can send a direct contribution to my Bitcoin or Ethereum wallet, without any strings attached.

Bitcoin wallet address: 3E5gXQyotSwBwEBsotUaJ1twcbUvhtsUAK

Ethereum wallet address: 0xb794866444c2418de362cd05fb6b76d68f3088a2

Thank you very much in advance!

This is Part 8-12 of the twelve-part video report that is based on Dr Carrie Madej's video statement 'Human 2.0'. In her video, she warns of the new, potentially human-transforming biotechnology in the Covid-19 vaccines and other technologies that are about to be rolled out globally.

Dr. Carrie Madej is an internal medicine specialist and has a private practice in McDonough, Georgia, USA. She has been studying vaccines for at least 20 years.

This documentary was created to investigate and, where verified, support Dr. Madej's claims about the Covid-19 vaccines & other technologies.

It is also supported with a 200+ reference list which can be found here: https://mega.nz/folder/mohXAASB#4LuruoZ9TZK7i4aSjA__HA

The documentary begins with Dr Madej's video and is followed by a twelve-part video report that elaborates on her claims and covers further related topics.

The documentary consists of the following parts:

- 'Human 2.0' video statement & emergency call to the world by Dr.Carrie Madej (23:42 min) Link: https://www.bitchute.com/video/OMvT8VLihd7S/

- Part 1-12: Covid-19 vaccine biotechnology & risks explained (23:58 min) Link: https://www.bitchute.com/video/INg51WLnVyIb/

- Part 2-12: Quantum Dot technology; Storage of medical data in the skin (2:46 min). Link: https://www.bitchute.com/video/0DE6ySlWtu8I//

- Part 3-12: DARPA-Profusa hydrogel biosensors (8:13 min). Link: https://www.bitchute.com/video/ADYBCwRbBMXp/

- Part 4-12: Covid-19 vaccine injury and risks (19:38 min). Link: https://www.bitchute.com/video/2Qmv9diSNPeW/

- Part 5-12: Exemption from liability for vaccine manufacturers (4:37 min). Link: https://www.bitchute.com/video/FRBAAydpp2x4/

- Part 6-12: Fetal cell lines used in the development of the Covid-19 vaccines (2:04 min). Link: https://www.bitchute.com/video/C7RrJi4QhBN8/

- Part 7-12: Dutch & European Covid-19 vaccine contracts & mandatory vaccination (9:07 min). Link: https://www.bitchute.com/video/Zjgraf1oKuzp/

- Part 8-12: Optional Radio Frequency Identity (RFID) tags in the vaccination syringes (7:33 min). Link: https://www.bitchute.com/video/QLCEZ007zg5x/

- Part 9-12: Fast rollout of biometric immunity passport/ID (13:57 min). Link: https://www.bitchute.com/video/hf3pmXfLOZGJ/

- Part 10-12: Central Bank Digital Currency (CBDC) (4:46 min). Link: https://www.bitchute.com/video/sD0D2qQTIKgu/

- Part 11-12: Existing cures for Covid-19; Hydroxychloroquine (HCQ) & Ivermectin (14:31 min). Link: https://www.bitchute.com/video/gSNsvrcD4154/

- Part 12-12: Protests against mandatory vaccination (10:36 min). Link: https://www.bitchute.com/video/1pD5NzncEaiT/

- Link full documentary (2:16:05 min): https://www.bitchute.com/video/LKJdHJwFsDTz/

Support/donations
If you appreciate my work and would like to support me continuing it, you can send a direct contribution to my Bitcoin or Ethereum wallet, without any strings attached.

Bitcoin wallet address: 3E5gXQyotSwBwEBsotUaJ1twcbUvhtsUAK

Ethereum wallet address: 0xb794866444c2418de362cd05fb6b76d68f3088a2

Thank you very much in advance!

This is Part 7-12 of the twelve-part video report that is based on Dr Carrie Madej's video statement 'Human 2.0'. In her video, she warns of the new, potentially human-transforming biotechnology in the Covid-19 vaccines and other technologies that are about to be rolled out globally.

Dr. Carrie Madej is an internal medicine specialist and has a private practice in McDonough, Georgia, USA. She has been studying vaccines for at least 20 years.

This documentary was created to investigate and, where verified, support Dr. Madej's claims about the Covid-19 vaccines & other technologies.

It is also supported with a 200+ reference list which can be found here: https://mega.nz/folder/mohXAASB#4LuruoZ9TZK7i4aSjA__HA

The documentary begins with Dr Madej's video and is followed by a twelve-part video report that elaborates on her claims and covers further related topics.

The documentary consists of the following parts:

- 'Human 2.0' video statement & emergency call to the world by Dr.Carrie Madej (23:42 min) Link: https://www.bitchute.com/video/OMvT8VLihd7S/

- Part 1-12: Covid-19 vaccine biotechnology & risks explained (23:58 min) Link: https://www.bitchute.com/video/INg51WLnVyIb/

- Part 2-12: Quantum Dot technology; Storage of medical data in the skin (2:46 min). Link: https://www.bitchute.com/video/0DE6ySlWtu8I//

- Part 3-12: DARPA-Profusa hydrogel biosensors (8:13 min). Link: https://www.bitchute.com/video/ADYBCwRbBMXp/

- Part 4-12: Covid-19 vaccine injury and risks (19:38 min). Link: https://www.bitchute.com/video/2Qmv9diSNPeW/

- Part 5-12: Exemption from liability for vaccine manufacturers (4:37 min). Link: https://www.bitchute.com/video/FRBAAydpp2x4/

- Part 6-12: Fetal cell lines used in the development of the Covid-19 vaccines (2:04 min). Link: https://www.bitchute.com/video/C7RrJi4QhBN8/

- Part 7-12: Dutch & European Covid-19 vaccine contracts & mandatory vaccination (9:07 min). Link: https://www.bitchute.com/video/Zjgraf1oKuzp/

- Part 8-12: Optional Radio Frequency Identity (RFID) tags in the vaccination syringes (7:33 min). Link: https://www.bitchute.com/video/QLCEZ007zg5x/

- Part 9-12: Fast rollout of biometric immunity passport/ID (13:57 min). Link: https://www.bitchute.com/video/hf3pmXfLOZGJ/

- Part 10-12: Central Bank Digital Currency (CBDC) (4:39 min). Link: https://www.bitchute.com/video/CcPQP6l7K1JI/

- Part 11-12: Existing cures for Covid-19; Hydroxychloroquine (HCQ) & Ivermectin (14:31 min). Link: https://www.bitchute.com/video/gSNsvrcD4154/

- Part 12-12: Protests against mandatory vaccination (10:36 min). Link: https://www.bitchute.com/video/1pD5NzncEaiT/

- Link full documentary (2:16:05 min): https://www.bitchute.com/video/LKJdHJwFsDTz/

Support/donations
If you appreciate my work and would like to support me continuing it, you can send a direct contribution to my Bitcoin or Ethereum wallet, without any strings attached.

Bitcoin wallet address: 3E5gXQyotSwBwEBsotUaJ1twcbUvhtsUAK

Ethereum wallet address: 0xb794866444c2418de362cd05fb6b76d68f3088a2

Thank you very much in advance!

This is Part 6-12 of the twelve-part video report that is based on Dr Carrie Madej's video statement 'Human 2.0'. In her video, she warns of the new, potentially human-transforming biotechnology in the Covid-19 vaccines and other technologies that are about to be rolled out globally.

Dr. Carrie Madej is an internal medicine specialist and has a private practice in McDonough, Georgia, USA. She has been studying vaccines for at least 20 years.

This documentary was created to investigate and, where verified, support Dr. Madej's claims about the Covid-19 vaccines & other technologies.

It is also supported with a 200+ reference list which can be found here: https://mega.nz/folder/mohXAASB#4LuruoZ9TZK7i4aSjA__HA

The documentary begins with Dr Madej's video and is followed by a twelve-part video report that elaborates on her claims and covers further related topics.

The documentary consists of the following parts:

- 'Human 2.0' video statement & emergency call to the world by Dr.Carrie Madej (23:42 min) Link: https://www.bitchute.com/video/OMvT8VLihd7S/

- Part 1-12: Covid-19 vaccine biotechnology & risks explained (23:58 min) Link: https://www.bitchute.com/video/INg51WLnVyIb/

- Part 2-12: Quantum Dot technology; Storage of medical data in the skin (2:46 min). Link: https://www.bitchute.com/video/0DE6ySlWtu8I//

- Part 3-12: DARPA-Profusa hydrogel biosensors (8:13 min). Link: https://www.bitchute.com/video/ADYBCwRbBMXp/

- Part 4-12: Covid-19 vaccine injury and risks (19:38 min). Link: https://www.bitchute.com/video/2Qmv9diSNPeW/

- Part 5-12: Exemption from liability for vaccine manufacturers (4:37 min). Link: https://www.bitchute.com/video/FRBAAydpp2x4/

- Part 6-12: Fetal cell lines used in the development of the Covid-19 vaccines (2:04 min). Link: https://www.bitchute.com/video/C7RrJi4QhBN8/

- Part 7-12: Dutch & European Covid-19 vaccine contracts & mandatory vaccination (9:07 min). Link: https://www.bitchute.com/video/Zjgraf1oKuzp/

- Part 8-12: Optional Radio Frequency Identity (RFID) tags in the vaccination syringes (7:33 min). Link: https://www.bitchute.com/video/QLCEZ007zg5x/

- Part 9-12: Fast rollout of biometric immunity passport/ID (13:57 min). Link: https://www.bitchute.com/video/hf3pmXfLOZGJ/

- Part 10-12: Central Bank Digital Currency (CBDC) (4:39 min). Link: https://www.bitchute.com/video/CcPQP6l7K1JI/

- Part 11-12: Existing cures for Covid-19; Hydroxychloroquine (HCQ) & Ivermectin (14:31 min). Link: https://www.bitchute.com/video/gSNsvrcD4154/

- Part 12-12: Protests against mandatory vaccination (10:36 min). Link: https://www.bitchute.com/video/1pD5NzncEaiT/

- Link full documentary (2:16:05 min): https://www.bitchute.com/video/LKJdHJwFsDTz/

Support/donations
If you appreciate my work and would like to support me continuing it, you can send a direct contribution to my Bitcoin or Ethereum wallet, without any strings attached.

Bitcoin wallet address: 3E5gXQyotSwBwEBsotUaJ1twcbUvhtsUAK

Ethereum wallet address: 0xb794866444c2418de362cd05fb6b76d68f3088a2

Thank you very much in advance!

This is Part 5-12 of the twelve-part video report that is based on Dr Carrie Madej's video statement 'Human 2.0'. In her video, she warns of the new, potentially human-transforming biotechnology in the Covid-19 vaccines and other technologies that are about to be rolled out globally.

Dr. Carrie Madej is an internal medicine specialist and has a private practice in McDonough, Georgia, USA. She has been studying vaccines for at least 20 years.

This documentary was created to investigate and, where verified, support Dr. Madej's claims about the Covid-19 vaccines & other technologies.

It is also supported with a 200+ reference list which can be found here: https://mega.nz/folder/mohXAASB#4LuruoZ9TZK7i4aSjA__HA

The documentary begins with Dr Madej's video and is followed by a twelve-part video report that elaborates on her claims and covers further related topics.

The documentary consists of the following parts:

- 'Human 2.0' video statement & emergency call to the world by Dr.Carrie Madej (23:42 min) Link: https://www.bitchute.com/video/OMvT8VLihd7S/

- Part 1-12: Covid-19 vaccine biotechnology & risks explained (23:58 min) Link: https://www.bitchute.com/video/INg51WLnVyIb/

- Part 2-12: Quantum Dot technology; Storage of medical data in the skin (2:46 min). Link: https://www.bitchute.com/video/0DE6ySlWtu8I//

- Part 3-12: DARPA-Profusa hydrogel biosensors (8:13 min). Link: https://www.bitchute.com/video/ADYBCwRbBMXp/

- Part 4-12: Covid-19 vaccine injury and risks (19:38 min). Link: https://www.bitchute.com/video/2Qmv9diSNPeW/

- Part 5-12: Exemption from liability for vaccine manufacturers (4:37 min). Link: https://www.bitchute.com/video/FRBAAydpp2x4/

- Part 6-12: Fetal cell lines used in the development of the Covid-19 vaccines (2:04 min). Link: https://www.bitchute.com/video/C7RrJi4QhBN8/

- Part 7-12: Dutch & European Covid-19 vaccine contracts & mandatory vaccination (9:07 min). Link: https://www.bitchute.com/video/Zjgraf1oKuzp/

- Part 8-12: Optional Radio Frequency Identity (RFID) tags in the vaccination syringes (7:33 min). Link: https://www.bitchute.com/video/QLCEZ007zg5x/

- Part 9-12: Fast rollout of biometric immunity passport/ID (13:57 min). Link: https://www.bitchute.com/video/hf3pmXfLOZGJ/

- Part 10-12: Central Bank Digital Currency (CBDC) (4:39 min). Link: https://www.bitchute.com/video/CcPQP6l7K1JI/

- Part 11-12: Existing cures for Covid-19; Hydroxychloroquine (HCQ) & Ivermectin (14:31 min). Link: https://www.bitchute.com/video/gSNsvrcD4154/

- Part 12-12: Protests against mandatory vaccination (10:36 min). Link: https://www.bitchute.com/video/1pD5NzncEaiT/

- Link full documentary (2:16:05 min): https://www.bitchute.com/video/LKJdHJwFsDTz/

Support/donations
If you appreciate my work and would like to support me continuing it, you can send a direct contribution to my Bitcoin or Ethereum wallet, without any strings attached.

Bitcoin wallet address: 3E5gXQyotSwBwEBsotUaJ1twcbUvhtsUAK

Ethereum wallet address: 0xb794866444c2418de362cd05fb6b76d68f3088a2

Thank you very much in advance!

This is Part 4-12 of the twelve-part video report that is based on Dr Carrie Madej's video statement 'Human 2.0'. In her video, she warns of the new, potentially human-transforming biotechnology in the Covid-19 vaccines and other technologies that are about to be rolled out globally.

Dr. Carrie Madej is an internal medicine specialist and has a private practice in McDonough, Georgia, USA. She has been studying vaccines for at least 20 years.

This documentary was created to investigate and, where verified, support Dr. Madej's claims about the Covid-19 vaccines & other technologies.

It is also supported with a 200+ reference list which can be found here: https://mega.nz/folder/mohXAASB#4LuruoZ9TZK7i4aSjA__HA

The documentary begins with Dr Madej's video and is followed by a twelve-part video report that elaborates on her claims and covers further related topics.

The documentary consists of the following parts:

- 'Human 2.0' video statement & emergency call to the world by Dr.Carrie Madej (23:42 min) Link: https://www.bitchute.com/video/OMvT8VLihd7S/

- Part 1-12: Covid-19 vaccine biotechnology & risks explained (23:58 min) Link: https://www.bitchute.com/video/INg51WLnVyIb/

- Part 2-12: Quantum Dot technology; Storage of medical data in the skin (2:46 min). Link: https://www.bitchute.com/video/0DE6ySlWtu8I//

- Part 3-12: DARPA-Profusa hydrogel biosensors (8:13 min). Link: https://www.bitchute.com/video/ADYBCwRbBMXp/

- Part 4-12: Covid-19 vaccine injury and risks (19:38 min). Link: https://www.bitchute.com/video/2Qmv9diSNPeW/

- Part 5-12: Exemption from liability for vaccine manufacturers (4:37 min). Link: https://www.bitchute.com/video/FRBAAydpp2x4/

- Part 6-12: Fetal cell lines used in the development of the Covid-19 vaccines (2:04 min). Link: https://www.bitchute.com/video/C7RrJi4QhBN8/

- Part 7-12: Dutch & European Covid-19 vaccine contracts & mandatory vaccination (9:07 min). Link: https://www.bitchute.com/video/Zjgraf1oKuzp/

- Part 8-12: Optional Radio Frequency Identity (RFID) tags in the vaccination syringes (7:33 min). Link: https://www.bitchute.com/video/QLCEZ007zg5x/

- Part 9-12: Fast rollout of biometric immunity passport/ID (13:57 min). Link: https://www.bitchute.com/video/hf3pmXfLOZGJ/

- Part 10-12: Central Bank Digital Currency (CBDC) (4:39 min). Link: https://www.bitchute.com/video/CcPQP6l7K1JI/

- Part 11-12: Existing cures for Covid-19; Hydroxychloroquine (HCQ) & Ivermectin (14:31 min). Link: https://www.bitchute.com/video/gSNsvrcD4154/

- Part 12-12: Protests against mandatory vaccination (10:36 min). Link: https://www.bitchute.com/video/1pD5NzncEaiT/

- Link full documentary (2:16:05 min): https://www.bitchute.com/video/LKJdHJwFsDTz/

Support/donations
If you appreciate my work and would like to support me continuing it, you can send a direct contribution to my Bitcoin or Ethereum wallet, without any strings attached.

Bitcoin wallet address: 3E5gXQyotSwBwEBsotUaJ1twcbUvhtsUAK

Ethereum wallet address: 0xb794866444c2418de362cd05fb6b76d68f3088a2

Thank you very much in advance!

SHOW MORE

Created 11 months, 2 weeks ago.

60 videos

Category None

English

Avalerion Awakes is an initiative that started after it became apparent that a growing and alarming degree of censorship has emerged in the West since the start of the corona pandemic. Where even doctors and scientists are being censored on a large-scale and can barely participate in the public debate on the mainstream channels to criticize the official narrative and have any influence on corona policy.

With a slogan like 'Quest for Truth', truth-finding is of paramount importance, with freedom of the press and freedom of speech at its core. Free access to information is of highest importance, so people are able to conduct their own research and draw their own conclusions.

With an academic background in molecular biology & biochemistry, the initiative also applies an academic approach to the studies it publishes. The initiative focuses particularly on the corona pandemic and tries to uncover suppressed and censored information and to present it in an orderly manner, with a broad view on a global level. The work is always supported with references, which are accessible to the viewers and readers.

Channels:
Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/1xeinlRT0nUt/
Rumble: https://rumble.com/c/c-553847
lbry.tv: https://lbry.tv/@AvalerionAwakes:3

Nederlands

Avalerion Awakes is een initiatief dat is ontstaan nadat het duidelijk werd dat er een groeiende en alarmerende mate van censuur in het Westen is ontstaan sinds het begin van de coronapandemie. Waarbij zelfs artsen en wetenschappers grootschalig worden gecensureerd en nauwelijks kunnen deelnemen aan het publieke debat op de mainstreamkanalen om het officiële narratief te bekritiseren en enige invloed op het coronabeleid te hebben.

Met een slogan als ‘Quest for Truth’ staat waarheidsvinding altijd voorop, waarbij vrijheid van pers en vrijheid van meningsuiting de basis vormen. Toegang tot informatie staat hoog in het vaandel, zodat mensen in staat zijn om zelf onderzoek te doen en hun eigen conclusies te trekken.

Met een academische achtergrond op het gebied van moleculaire biologie & biochemie, past het initiatief ook een academische aanpak toe in de onderzoeken die het publiceert. Het initiatief richt zich m.n. op de coronapandemie en probeert om onderdrukte en gecensureerde informatie boven tafel te krijgen en op een overzichtelijke manier te presenteren, met een brede kijk op globaal niveau. Het werk wordt altijd zoveel mogelijk ondersteund met bronnen die ter beschikking worden gesteld aan de kijkers en lezers.

Kanalen:
Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/1xeinlRT0nUt/
Rumble: https://rumble.com/c/c-553847
lbry.tv: https://lbry.tv/@AvalerionAwakes:3