Homo_Sapiens

Oczywiście tzw. "wirus kowid 19" istnieje, jest groźny, można się nim zarazić i ciężko przechorować, jednak głównie służy tajnym bractwom "Ordo ab Chao" do wywołania globalnych przemian, depopulacji, jak sam o tym mówi Bill Gates, rozwalania publicznego zdrowia, modyfikacji ludzkiego genomu oraz niszczenia chrześcijaństwa na niespotykaną wcześniej skalę! To wszystko jest oficjalnie głoszone przez globalnych przywódców na ich spotkaniach, ale i poprzez medycznych specjalistów, będących częścią systemu Nowego Porządku Światowego. Nie są to rzeczy jakoś specjalnie ukrywane, jednak starannie przemilczane przez globalne media.
W dniu 29 kwietnia 2021 pojawiła się informacja wypowiedziana przez dyrektora generalnego Pfizera: „prawdopodobnie” będzie potrzebna trzecia dawka szczepionki oraz "...a potem konieczne może być coroczne szczepienie przypominające" – powiedział Bourla. Takie oświadczenie zdradza nam, że trzeba będzie sobie wstrzykiwać groźne "doświadczalne preparaty biologiczne NWO" już co miesiąc, albo do momentu aż dana ofiara medycznego spisku (imbecyl?) dozna zakrzepicy, lub innego śmiertelnego powikłania ! W Angli oficjalne (zaniżone) dane rządowe z 16 kwietnia 2021 mówią o około 850 śmiertelnych, 130 przypadkach utraty wzroku, albo o "626 087 działaniach niepożądanych", które w dalszej perspektywie mogą spowodować częściową albo trwałą utratę zdrowia (debili?) ! Genetycy oraz inni specjaliści inżynierii biomolekulatnej przestrzegają przed tymi groźnymi i nigdzie nie sprawdzonymi preparatami ! cały tekst tu:

Biblia wyraźnie mówi, że ludzie w pewnym okresie historii, albo w pewnych okresach historii, bo mamy cykle, które także wspomina Pismo, uwierzą w jakiś ogromny fałsz ! Z pewnością najpotężniejszą psychomanipulacją jaka do tej pory odniosła sukces jest narzucenie społeczeństwom, całemu światu, wiary w ewolucyjne pochodzenie człowieka ! To jest naprawdę gigantyczny sukces "Księżycowych towarzystw". Wiadomo również o mniejszych, ale istotnych osiągnięciach podległych szatanowi istot: "Wysadzenie wież WTC", "Wygrane wybory 2021 w USA", a potem tzw. "Atak na Biały Dom", czy wreszcie ogromna akcja "PLAN-demi korona wirusa" ! Byty osobowe, materialne i niematerialne, które to nadzorują, ale i osoby które biorą w tym udział, należą do grupy okupującej planetę Ziemia. Pisaliśmy troszkę o tym w artykule pt.: "Globalna okupacja Władcy Powietrza". Warto również wspomnieć, że określone istoty przybędą na tą planetę, albo już przybyły, i rozpoczną "pożeranie upraw" ! Możliwe jest zaliczenie wielkiej psycho-akcji kowid-19 do początku pożerania przez te istoty biblijnych "traw", choć osobiście uważam, że to się dopiero rozpocznie na globalną skalę w momencie, kiedy cywilizacja iluminacka dojdzie do wielkich, przełomowych wręcz wynalazków, związanych z połączeniem dużych grup ludzkich umysłów (bytów) z globalnym komputerem kwantowym (o czym jest mowa w nowym filmie, ale o tym za chwilkę). cały tekst tu: http://argonauta.pl/czy-istnieje-duchowa-psychologiczna-i-nanoczasteczkowa-operacja-covid-19/

W wielu artykułach pisanych przez poważnych naukowców, badacze i medycy przestrzegają przed tzw. „szczepionkami DNA„, dla niepoznaki nazywanymi „mRNA”. Już kiedyś, dawno temu, kiedy jeszcze nikt nie stosował niebezpiecznych „genetycznych szczepionek”, mówiono o straszliwych powikłanich powodowanych przez „standarowe szczepionki” ! „Według pierwszego kompleksowego badania skutków ubocznych szczepionek wykonanego w USA i wymaganego przez prawo potwierdzono dawno znane problemy, takie jak gorączka wywołująca drgawki i okazjonalne zapalenia mózgu, które są zagrożeniami, z którymi rodzice muszą się liczyć za każdym razem, gdy szczepią swoje dzieci. „Wszystkie interwencje zdrowotne powodują wzrost ryzyka i szczepionki nie są wyjątkiem” Powiedziała pediatra i bioetyk dr Ellen Wright Clayton z Vanderbilt University, która przewodniczyła panelowi badawczemu.„ W dobie globalnej psychomanipulacji prawda o doświadczalnych preparatach DNA wstrzykiwanych „podludziom-untermensch” – jest na wagę złota ! Coś złego dzieje się z polskojęzycznymi elitami. Sami siebie namawiają do wstrzyknięć modyfikujących Świątynię Boga, a co gorsza, chcą to robić już na dzieciach ! („Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście.” 1 List do Koryntian 3:16) Badania nad „szczepionkami DNA”, prowadzone przez najwyższej klasy specjalistów, mówią wyraźnie o niebezpiecznych dalekosiężnych komplikacjach zdrowotnych, jakie występują u dorosłych, a co dopiero u dzieci." cały tekst tu: http://argonauta.pl/czy-polacy-maja-zostac-zdepopulowani-za-pomoca-doswiadczalnych-preparatow-biologicznych/

Wielu badaczy Pisma wskazuje na (wysoce prawdopodobny) starożytny, przedpotopowy, mechanizm modyfikacji ludzkiej informacji genetycznej, z punktu Boga YHWH niedozwolony, co miało być wykazane w Ks. Rodzaju 6:9, gdzie Mojżesz, odnośnie Noego, zastosował hebrajskie słowo „tamajim” (prosimy sprawdzić tekst pt.: „Prawdziwy władca pierścieni – część II – Aktualizacja – wersja 2.3„). Odnośnie fizycznego ciała można je tłumaczyć, zgodnie z najlepszymi hebrajskimi słownikami, jako „bez fizycznej skazy” (zniekształcenia, bez cielesnego defektu, „zdrowy”) ! Oczywiście w kluczu duchowym oznacza ono także moralnie nienaganne zachowanie, zgodnie z Duchem Boga YHWH, jednak i ono ma związek z ciałem, które według Jezusa Chrystusa jest świątynią Boga „On zaś mówił o świątyni swego ciała” Ew. św. Jana 2:19 ! W przekładzie Biblii Gdańskiej Ks. Rodz. 6:9 czytamy „…Teć są rodzaje Noego: Noe mąż sprawiedliwy, doskonałym był za wieku swego; z Bogiem chodził Noe…” Ze wspomnianego tekstu „Prawdziwego Władcy Pierścieni część II” zacytujmy jeszcze i to zdanie: „…ale że jego fizyczna konstrukcja (wygląd), jego DNA, nie zostało skażone przez atak Nefilim !, a co najwyrazniej się stało z resztą pozostałą na Ziemi. Aby uratować ludzkość, czyli zachować ją w postaci w jakiej ją skonstruował, Bóg zniszczył wszystkie istoty z wyjątkiem Noego i jego rodziny.„ Tak uważa wielu biblistów, na podstawie wykopalisk zakazanej archeologii można uznać takie twierdzenia za prawdziwe, przedpotopowe modyfikacje ludzkiej informacji DNA były faktem, dokonały tego określone istoty – tzw. „kosmici”, bogowie, Nachasz lub z ich pomocą, sami ówcześni mieszkańcy Ziemi. - cały tekst tu: http://argonauta.pl/czy-rabini-religijni-zydzi-oraz-chrzescijanie-dadza-sie-zaszczepic-demonicznymi-genetycznymi-szczepionkami/

Ostatnimi czasy w Polsce jesteśmy świadkami wdrażania "postępu" genetycznego. Niektórzy z nas, ci co nie dali sobie zrobić sieczki w głowach, dostrzegają szerszy plan, jaki przyświeca rządom polskojęzycznym, zwłaszcza po objęciu władzy przez polityków będących wiernymi przyjaciółmi USA. Globalnie widać bardzo szeroko zarojone działania, mające na celu wywołanie określonych zmian: społecznych, kulturalnych oraz duchowych. Ma się pojawić nowa religia, ku czemu dąży Watykan, na czele którego stoi rewolucjonista papież Farńciszek. Wiemy o przepowiedniach Maryi Dziewicy, o tym że Watykan stanie się siedzibą Antychrysta. No ale jak do tego doprowadzić, jak dokonać tak wielkiej przemiany planetarnego umysłu ludzkich zbiorowości, skoro chrześcijanie i chrześcijaństwo oraz cywilizacja chrześcijańska tak mocno się jeszcze trzyma ?! Otoż na to pytanie, albo pytania znajdziemy odpowiedz w ufonautyczno iluminackim filmie Stevena Spielberga pt.: "Bliskie spotkania trzeciego stopnia" (rok 1977)... reszta tu: https://popotopie.blogspot.com/2020/12/magiczne-portale-czasowe-oraz.html

Pod koniec roku 2020 byliśmy świadkami narodzin nowej globalnej religii. Powoli acz systematycznie, pojawiał się medyczny system wierzeń i praktyk, określający relację między sferą niewierzących w sacrum nowej genetycznej świętej substancji. Nowa religia covidiańska, jak każda inna, manifestuje się w wymiarze doktrynalnym specjalnymi czynnościami nowych kapłanów kowidiańskich, są to czynności religijne, polegające, jak np. w katolicyźmie na przyjmowaniu prawdziwie zbawiennej eucharystii, natomiast nowa religia covidiańska uznała za swój rytuał przyjmowanie "zbawiennej substancji genetycznej", za pomocą igły. Dokonują tego kapłanki i kapłani niższego rzędu - hierarchii, ubrani na biało, w białe stroje. Nowa religia kowidiańska nie toleruje niszczenia uczuć wokół poczucia świętości "strzykawkowych substancji genetycznych" różnorakich denominacji bioinżynieryjnych, za to wychwala chęć zbliżenia się do sacrum szczepionkowego nowego boga (bafometa hybrydy), i uczuć z tym związanych: uniesienia szczepionkowego, poczucia wyższości nad niezaszczepionym motłochem, a dokładniej na wyższości nad niewiernymi, z kagańcami ciemnogrodzian ! Pamiętamy jak Nabuchodonozor zbudował posąg i nakazał oddawać mu hołd. Za odmowę trzej młodzieńcy zostali wrzuceni do rozpalonego pieca. Obecne elity, to znaczy kapłani religii covidiańskiej budują złoty posąg strzykawki genetycznych substancji, ci co nie oddadzą pokłonu i nie przyjmą wstrzyknięcia uznani zostaną za niewiernych i spotkają ich prześladowania.
Ogromna międzynarodowa sekta kowidiańska już opracowuje plan, dla wszystkich chętnych przyjęcia namaszczenia i dostąpienia religijnego doświadczenia po przyjęciu "zbawiennej substancji genetycznej". Doświadczenie religijne to nazwa rozmaitych przeżyć człowieka w relacji do obiektów przekonań właściwych dla tradycji religijnej, w której owe przekonania zostały ukształtowane (np. w chrześcijaństwie Bóg, Jezus Chrystus, Duch Święty, w islamie Jedyny Bóg – Allah). cały tekst tu: https://popotopie.blogspot.com/2016/04/programowanie-materii-biblijne-znamie.html

Ostatnimi czasy w Polsce jesteśmy świadkami wdrażania "postępu" genetycznego. Niektórzy z nas, ci co nie dali sobie zrobić sieczki w głowach, dostrzegają szerszy plan, jaki przyświeca rządom polskojęzycznym, zwłaszcza po objęciu władzy przez polityków będących wiernymi przyjaciółmi USA. Globalnie widać bardzo szeroko zarojone działania, mające na celu wywołanie określonych zmian: społecznych, kulturalnych oraz duchowych. Ma się pojawić nowa religia, ku czemu dąży Watykan, na czele którego stoi rewolucjonista papież Farńciszek. Wiemy o przepowiedniach Maryi Dziewicy, o tym że Watykan stanie się siedzibą Antychrysta. No ale jak do tego doprowadzić, jak dokonać tak wielkiej przemiany planetarnego umysłu ludzkich zbiorowości, skoro chrześcijanie i chrześcijaństwo oraz cywilizacja chrześcijańska tak mocno się jeszcze trzyma ?! Otoż na to pytanie, albo pytania znajdziemy odpowiedz w ufonautyczno iluminackim filmie Stevena Spielberga pt.: "Bliskie spotkania trzeciego stopnia" (rok 1977). Każdy go widział, niektórzy po kilka, albo kilkanaście razy więc nie będziecie mieli problemów aby przypomnieć sobie niektóre sceny. Wiecie już, że jest tam zakodowane bardzo dużo, widać liczby "33", ale i inne rzeczy. Najważniejszą dla nas tajemnicą, mającą związek z obecnie obserwowanymi zmianami "plan-demii", czyli wielkiego planu iluminatów przekształcenia całej cywilizacji w nową, ale i powołanie nowej religii, jest scena kiedy pewien wojskowy mówi w filmie, że trzeba jakoś się pozbyć "każdej chrześcijańskiej żywej duszy' z terenu gdzie dojdzie do kontaktu, a chodzi o "kontakt na Wieży Diabła". Aby do tego doprowadzić chcieli, jak sami o tym informują w filmie, i tu uwaga" wywołać fałszywą pandemię", i wywołali. Każdy musiał nosić maskę, bo inaczej by nawdychał się gazu usypiającego." reszta tekstu tutaj: https://popotopie.blogspot.com/2020/12/magiczne-portale-czasowe-oraz.html

Wielu badaczy Pisma wskazuje na (wysoce prawdopodobny) starożytny, przedpotopowy, mechanizm modyfikacji ludzkiej informacji genetycznej, z punktu Boga YHWH niedozwolony, co miało być wykazane w Ks. Rodzaju 6:9, gdzie Mojżesz, odnośnie Noego, zastosował hebrajskie słowo „tamajim” (prosimy sprawdzić tekst pt.: „Prawdziwy władca pierścieni – część II – Aktualizacja – wersja 2.3„). Odnośnie fizycznego ciała można je tłumaczyć, zgodnie z najlepszymi hebrajskimi słownikami, jako „bez fizycznej skazy” (zniekształcenia, bez cielesnego defektu, „zdrowy”) ! Oczywiście w kluczu duchowym oznacza ono także moralnie nienaganne zachowanie, zgodnie z Duchem Boga YHWH, jednak i ono ma związek z ciałem, które według Jezusa Chrystusa jest świątynią Boga „On zaś mówił o świątyni swego ciała” Ew. św. Jana 2:19 ! W przekładzie Biblii Gdańskiej Ks. Rodz. 6:9 czytamy „…Teć są rodzaje Noego: Noe mąż sprawiedliwy, doskonałym był za wieku swego; z Bogiem chodził Noe…” Ze wspomnianego tekstu „Prawdziwego Władcy Pierścieni część II” zacytujmy jeszcze i to zdanie: „…ale że jego fizyczna konstrukcja (wygląd), jego DNA, nie zostało skażone przez atak Nefilim !, a co najwyrazniej się stało z resztą pozostałą na Ziemi. Aby uratować ludzkość, czyli zachować ją w postaci w jakiej ją skonstruował, Bóg zniszczył wszystkie istoty z wyjątkiem Noego i jego rodziny.„ Tak uważa wielu biblistów, na podstawie wykopalisk zakazanej archeologii można uznać takie twierdzenia za prawdziwe, przedpotopowe modyfikacje ludzkiej informacji DNA były faktem, dokonały tego określone istoty – tzw. „kosmici”, bogowie, Nachasz lub z ich pomocą, sami ówcześni mieszkańcy Ziemi." cały tekst tu: https://popotopie.blogspot.com/2020/12/czy-rabini-religijni-zydzi-oraz.html

(Strona/Portal Argonauta.pl został nagle unieruchomiony, co chyba nie jest przypadkiem, nie wiemy kiedy uda nam się go uruchomić ponownie) Dzieją się ostatnio, zwłaszcza w roku 2020, rzeczy niebywałe ! W latach 2016 – 2020 armia Stanów Zjednoczonych ujawniła nagrania pojazdów UFO, co jest potwierdzeniem wieloletnich badań ufologów ! Były pracownik wywiadu wojskowego i agent specjalny, Luis Elizondo, potwierdził istnienie tajnego UFO projektu rządowego. W kilkunasto odcinkowym telewizyjnym serialu na kanale HISTORY channel – wszystko co było dozwolone – ujawniono. To z kolei potwierdza badania ogromnej rzeszy ufologów, a zwłaszcza profesora Davida Jacobsa, który doszedł do informacji o planowanej i wdrażanej akcji modyfikacji ludzkości, i/lub wyhodowania ludzko-ufonautycznych mieszańców – hybryd, przez tzw. „kosmitów” ! Dlaczego o tym wspominamy ? Bo nasza strona z artykułem pt.: „Wstrząsające informacje w sprawie ufonautycznej szczepionki na Covid-19 !” ma problemy z wyświetlaniem, co jest dziwne, ale w sumie, znając plany NWO nie jest to dziwne, zwłaszcza jeśli wspomnimy na sytuację, w której film pana redaktora Tomasza Sommera „Zdradzamy, co Morawiecki chce nam wszczepić! TYLKO U NAS – sama prawda || Tomasz Sommer EXTRA” został usunięty z YouTube, a przecież nie było tam ani bluzgów, ani antysemityzmu, ani, co jest ważne, nieprawdziwych informacji, jedynie solidna analiza treści samych firm genetycznych, ich publikacji w temacie genetycznego koktajlu który nam przygotowały. Dlatego jeszcze raz publikujemy tu nasz tekst, ale ze zmienionym tytułem… co nie powinno już nikogo dziwić. Dodatkowo zamieszczamy tu usunięty z YouTuba film !" Cały tekst tutaj: https://popotopie.blogspot.com/2020/12/szokujace-informacje-w-temacie.html
"Wielu badaczy Pisma wskazuje na (wysoce prawdopodobny) starożytny, przedpotopowy, mechanizm modyfikacji ludzkiej informacji genetycznej, z punktu Boga YHWH niedozwolony, co miało być wykazane w Ks. Rodzaju 6:9, gdzie Mojżesz, odnośnie Noego, zastosował hebrajskie słowo „tamajim” (prosimy sprawdzić tekst pt.: „Prawdziwy władca pierścieni – część II – Aktualizacja – wersja 2.3„). Odnośnie fizycznego ciała można je tłumaczyć, zgodnie z najlepszymi hebrajskimi słownikami, jako „bez fizycznej skazy” (zniekształcenia, bez cielesnego defektu, „zdrowy”) ! Oczywiście w kluczu duchowym oznacza ono także moralnie nienaganne zachowanie, zgodnie z Duchem Boga YHWH, jednak i ono ma związek z ciałem, które według Jezusa Chrystusa jest świątynią Boga „On zaś mówił o świątyni swego ciała” Ew. św. Jana 2:19 !" reszta tu: https://popotopie.blogspot.com/2020/12/czy-rabini-religijni-zydzi-oraz.html

Dzieją się ostatnio, zwłaszcza w roku 2020, rzeczy niebywałe ! W latach 2016 - 2020 armia Stanów Zjednoczonych ujawniła nagrania pojazdów UFO, co jest potwierdzeniem wieloletnich badań ufologów ! Były pracownik wywiadu wojskowego i agent specjalny, Luis Elizondo, potwierdził istnienie tajnego UFO projektu rządowego. W kilkunasto odcinkowym telewizyjnym serialu na kanale HISTORY channel - wszystko co było dozwolone - ujawniono. To z kolei potwierdza badania ogromnej rzeszy ufologów, a zwłaszcza profesora Davida Jacobsa, który doszedł do informacji o planowanej i wdrażanej akcji modyfikacji ludzkości, i/lub wyhodowania ludzko-ufonautycznych mieszańców - hybryd, przez tzw. "kosmitów" ! Dlaczego o tym wspominamy ? Bo nasza strona z artykułem pt.: "Wstrząsające informacje w sprawie ufonautycznej szczepionki na Covid-19 !" ma problemy z wyświetlaniem, co jest dziwne, ale w sumie, znając plany NWO nie jest to dziwne, zwłaszcza jeśli wspomnimy na sytuację, w której film pana redaktora Tomasza Sommera "Zdradzamy, co Morawiecki chce nam wszczepić! TYLKO U NAS - sama prawda || Tomasz Sommer EXTRA" został usunięty z YouTube, a przecież nie było tam ani bluzgów, ani antysemityzmu, ani, co jest ważne, nieprawdziwych informacji, jedynie solidna analiza treści samych firm genetycznych, ich publikacji w temacie genetycznego koktajlu który nam przygotowały. Dlatego jeszcze raz publikujemy tu nasz tekst, ale ze zmienionym tytułem... co nie powinno już nikogo dziwić. Dodatkowo zamieszczamy tu usunięty z YouTuba film !. cały tekst tu, bo oryginaLNY JEST BLOKOWANY !!!: http://argonauta.pl/szokujace-informacje-w-temacie-genetycznego-koktajlu-ktory-maja-zapodac-igla-jeszcze-czystej-genetycznie-ludzkosci/

"Jeden z najgłośniejszych w Polsce UFO przypadków, związanych z doniesieniami o spotkaniach z załogą pojazdu NOL, to przypadek z Emilcina. Czy możemy dodać do niego coś więcej, coś nowego ? Wydaje się, że napisano już chyba wszystko ? Otóż jest kilka „nowych” poszlak, a może i sensacyjnych informacji, związanych z Emilcinem i ufonautami, przybywającymi do naszego wymiaru. Znane przez większość Polaków, tych interesujących się UFO – „zdarzenie w Emilcinie”, jest związane z osobą Jana Wolskiego (ur. 29 maja 1907, zm. 8 stycznia 1990), „zwykłego” rolnika, z wykształceniem podstawowym, ale z niezwykle mocnym charakterem. Nie ukończył szkoły wyższej, ale był silnie związany z ziemią, z prostym, prawdziwym życiem, i to mogło zaważyć na zachowaniu istot „jak ropuchy”, względem naszego rodaka. Badali nie tylko Wolskiego, badają do dnia dzisiejszego całe polskie społeczeństwo. To, ilu z nas się nimi interesuje, co o nich myślimy, ilu z nas uważa ich za tzw. „kosmitów”, a ilu z istoty opisane w Biblii, w Ks. Apokalipsy Jana 16:13 Proroctwo to wiadomość od Boga, objawienie. W Biblii czytamy, że prorocy „mówili od Boga, uniesieni duchem świętym” ​(2 Piotra 1:20, 21)... cały tekst tu:http://argonauta.pl/biblijna-analiza-zdarzenia-z-emilcina-istoty-reptilianskie-jak-zaby/

YouTube coś straszy za to mową nienawiści więc załadowane tutaj. "Oficjalnie i dosłownie termin „Żydzi” znaczy. „chwalcy Jahwe”, lub „czciciele Jahwe” z jęz. hebr. Jehudim, יהודים, jednak po przybyciu na planetę Ziemia Syna Bożego, prawdziwego Mesjasza Yeszui, sprawy się troszkę zmieniły. Pytanie: kto jest prawdziwym Żydem i jak go rozpoznać, to pytanie obecne w tradycji żydowskiej od bardzo dawna, na które do objawienia się Zbawiciela, nie dało się jednoznacznie odpowiedzieć, i które jest od zawsze tematem kontrowersyjnej dyskusji w środowiskach żydowskich, gdyż za Żyda można się uważać z powodu pochodzenia etnicznego, identyfikacji z kulturą i religią żydowską, czasem tylko z jednego z tych powodów. Żydzi nie stanowią jednolitej grupy religijnej i etnicznej. Wspomnieliśmy o Synu Boga Żywego – Jezusie Chrystusie, Jego nauki spowodowały wielkie „uproszczenie” tych kwestii, pisaliśmy o tym w serii o „Tajemniczym przekazie do prawdziwych Żydów„. Przypomnijmy, zagadnienie prawdziwości „bycia Prawdziwym Żydem” wyraził święty Paweł w Liście do Rzymian 2:28-29, zacytujmy go: „Nie ten bowiem jest Żydem, kto jest [Żydem] na zewnątrz, ani nie to jest obrzezaniem, co jest na zewnątrz, na ciele Ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz, i [to jest obrzezanie, co jest] obrzezaniem serca, w duchu, nie w literze, którego chwała nie [pochodzi] od ludzi, lecz od Boga.” Przekład Biblia Gdańska.W kilku(nastu) artykułach pisaliśmy o zaawansowanym duchowym kodzie Biblii, dlatego od razu możemy tu podkreślić i przekazać, że chodzi w tym wersecie z Listu do Rzymian, o wewnętrzną istotę, zamieszkującą dane ciało biologiczne: „kto jest nim wewnątrz„. Do tego dochodzi specjalne niewidoczne namaszczenie chrześcijańskie „w duchu„, które otrzymuje taka istota – „Prawdziwy wewnętrzny Żyd” ! W opinii Ojców Kościoła „serce” oznacza także umysł ! cały tekst tutaj: http://argonauta.pl/jak-rozpoznac-prawdziwego-zyda-kiedy-krwawe-przesladowania-i-getta/

Film usunięty z YouTube znaczy bardzo ważny !!! "Żydzi nie stanowią jednolitej grupy religijnej i etnicznej. Wspomnieliśmy o Synu Boga Żywego – Jezusie Chrystusie, Jego nauki spowodowały wielkie „uproszczenie” tych kwestii, pisaliśmy o tym w serii o „Tajemniczym przekazie do prawdziwych Żydów„. Przypomnijmy, zagadnienie prawdziwości „bycia Prawdziwym Żydem” wyraził święty Paweł w Liście do Rzymian 2:28-29, zacytujmy go: „Nie ten bowiem jest Żydem, kto jest [Żydem] na zewnątrz, ani nie to jest obrzezaniem, co jest na zewnątrz, na ciele Ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz, i [to jest obrzezanie, co jest] obrzezaniem serca, w duchu, nie w literze, którego chwała nie [pochodzi] od ludzi, lecz od Boga.” Przekład Biblia Gdańska. W kilku(nastu) artykułach pisaliśmy o zaawansowanym duchowym kodzie Biblii, dlatego od razu możemy tu podkreślić i przekazać, że chodzi w tym wersecie z Listu do Rzymian, o wewnętrzną istotę, zamieszkującą dane ciało biologiczne: „kto jest nim wewnątrz„. Do tego dochodzi specjalne niewidoczne namaszczenie chrześcijańskie „w duchu„, które otrzymuje taka istota – „Prawdziwy wewnętrzny Żyd” ! W opinii Ojców Kościoła „serce” oznacza także umysł !" cały tekst tu: http://argonauta.pl/jak-rozpoznac-prawdziwego-zyda-kiedy-krwawe-przesladowania-i-getta/

Film usunięty z YouTube ! Ciekawe że oryginał z udziałem pastora Hoggarda ciągle jest dostępny ! Dla Polaków nie można tłumaczyć bo ktoś się boi prawdy w Polsce ! Diabły NWO się wściekają !

Film usunięty z YouTube więc znalazł się tu ! Po cichu go skasowali, bez żadnego powiadomienia !!! "W 2015 odbyły się wybory do sejmu. Wraz z nimi dokonaliśmy selekcji, w którym kierunku ma zmierzać Polska, i nie chodzi wcale o drogę materialną, bo ta w poprzednich kilkunastu latach została zniszczona przez banksterskie rządy eSLDo platformiano pe-eselowskie, ale o decyzję, czy mamy iść w stronę przeciwną od "europejskiej" autodestrukcji islamsko iluminackiej, zwanej czasami cywilizacją śmierci (albo ufonautyczną). Gdyby żył jeszcze słynny polski rolnik Jan Wolski, wzięty na pokład reptilian, to możliwe że nazwał by obecną EU, jej duchowy kształt, potworanckim.To właśnie peowska, i o zgrozo (niby) rolnicza PSLowska władza aresztowała rolników, którzy bronili naszej polskiej ziemi przed oddaniem jej w obce ręce. Naród bez własności, bez własnej ziemi, z którą jest duchowo związany, skazany jest na niewolnictwo. Oczywiście plany tajnych duchowych organizacji sięgają o wiele dalej, niż tylko fizyczne zniszczenie państw narodowych. Liczni znawcy tematu podkreślają, iż chodzi im głównie o nasze dusze ! (Patrz poniższe pierwsze trzy filmy) Stąd też wybory 2015 były wyborami także w płaszczyznie nadnaturalnej." cały tekst tu: http://popotopie.blogspot.com/2015/10/co-takiego-dzieje-sie-w-polsce-ze-jako.html

Film usunięty z YouTube i Vimeo ! Co znaczy że jest ważny i prawdziwy ! "Duchowa rewolucja będzie też finansowana tajnie lub mniej tajnie za pomocą różnorakich ośrodków (filantropowskich NWO, pod przykrywką walki z tzw. "mową nienawiści"). Duchowe rewolucje pociągają za sobą nie tylko masową mobilizację i zmianę dotychczasowych paradygmatów (Kościoła Katolickiego), ale także szybką fundamentalną społeczną, ekonomiczną, kulturową, biologiczną(UFOgender) i duchową zmianę, która następuje podczas, lub zaraz po spirytualnych walkach, przekształcających instytucje religijne oraz społeczeństwo, towarzyszy jej oficjalna lub nieoficjalna masowa mobilizacja niewidocznych i nieznanych duchów, istot innowymiarowych oraz niezinstytucjonalizowane działania nieformalnych okultystycznych grup("Nowego MkUltra" !), podważających ludzką biologię (gender), ludzką rodzinę płodzącą w Boży sposób jako mąż i żona, bez inżynierii genetycznej i nauki demonów oraz ludzką moralność, pochodzącą od Boga Jezusa Chrystusa." - "Wszyscy pamiętamy co się stało w roku 2010 kiedy w Smoleńsku wykonano dobrze przemyślaną tzw. "tragedię smoleńską". Zginęło wówczas 96 osób. Po wielu latach władza postanowiła postawić dziwny, albo raczej tajemniczy monument, który nazwano "Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku". Pomnik jest pewnym rodzajem bloku, obłożonego czarnym granitem, który z jednej strony ma coś co przypomina schody. Autor tego zagadkowego "dzieła", Jerzy Kalina, twierdził: "Od początku myślałem, że to powinien być największy plac i największa przestrzeń, bo tym elementem głównym w odbieraniu całej przestrzeni tego pomnika jest pustka." W interpretacji pomysłu "schodów" mowa jest oczywiście o ofiarach, ma tam też stanąć dodatkowo obok jakaś ściana ! Jeżeli by to były przykładowo dwie ściany to mielibyśmy już oczywiste nawiązanie do określonego zwyczaju tajnych towarzystw, które grzebiąc swoich członków stawiają im "granitowe schody, otoczone z dwóch stron ścianami". Nawet jeśli nie będzie tam owych "ścian", to i tak praca ta, albo może wyrazny symbol wiary bractwa kielni i cyrkla jest tam obecny, są nimi "schody". Jeśli przyjąć do wiadomości silną wiarę tajnych bractw w istoty ufonautyczne, w duchy i inne nadnaturalne byty, to można założyć, iż "Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej" jest czymś innym, niż się nam to przedstawia. Do tej pory nie zauważono na pomniku chrześcijańskiego krzyża, co jest silną przesłanką, by twierdzić o tych "schodach" jako dziele jednej z lóż. Jeśli chcą państwo wiedzieć więcej w tym temacie to prosimy obejrzeć dołączony tu film, który został zaraz po YouTubowej premierze usunięty. Oczywiście autor umieścił ten dokument na innych portalach, jak: Dtube, czy Vimeo, z których też go usunięto !!!" całość tu https://popotopie.blogspot.com/2018/11/czy-nadszed-czas-ogolnoplanetarnej.html

Film usunięty z YouTube ! Znaczy że jest ważny !!! Portal PCH24 od pewnego czasu promuje akcję "Wyrzuć Telewizor". Jej zadaniem jest zwrócenie uwagi na medialną psychomanipulację. Jednym ze środków prowadzących do obezwładnienia mas stał się telewizor. Jeżeli oglądamy nie to co trzeba, lub stacje nadające "całą prawdę całą dobę", to możemy zostać poddani praniu mózgu ! W najgorszym przypadku zostaniemy zainfekowani złą duchowością, która wprowadzi w nas, w nasze ciała i umysły, rzeczy niepożądane. W ten sposób staniemy się poddanymi globalnej dyktatury. "Inwazja łowców ciał" to amerykański horror science-fiction w reżyserii Philipa Kaufmana z 1978 roku, ta produkcja jest remakiem filmu "Inwazja porywaczy ciał" z 1956 roku. W pierwszym z wymienionych chodzi o ludzkość, która zostaje zaatakowana przez kosmitów, ci przybywają na Ziemię w postaci zarodków pasożytujących na roślinach. Po osiągnięciu dojrzałości są one w stanie skopiować osobę, która ich dotknie. Zmienieni ludzie okazują się całkowicie pozbawieni uczuć. Co ciekawe podobne rzeczy są opisywane w raportach ufologów ! Ale nie tylko to, możemy zauważyć wiele podobieństw w działalności prawdziwej Inwazji Porywaczy Dusz należących do tajnych bractw ! cały tekst tu: http://popotopie.blogspot.com/2017/03/inwazja-porywaczy-dusz.html

Film usunięty z YouTube ! Znaczy że jest ważny !!! Jak wspomnieliśmy sprawa dotyczy notatki sporządzonej przez zmarłego w styczniu 2006 roku w wieku 108 lat rabina Yitzaka Kaduriego, jednego z najbardziej poważanych rabinów w historii. Rabin Kaduri, specjalista Talmudu i kabały, na kilka miesięcy przed swoją śmiercią spisał na małej karteczce swoje ostatnie słowa. Zaklejona w kopercie notatka miała być według życzenia rabina otwarta dopiero teraz. Gdy ją w końcu odczytano, wybuchła burza. Na kartce rabin Yitzhak Kaduri zapisał imię Mesjasza, na którego z utęsknieniem czekają Żydzi od tysięcy lat. Ku konsternacji ortodoksyjnych Żydów, jak również niedowierzaniu wszystkich Żydów na świecie, rabin Kaduri zapisał, że Mesjaszem, który przyjdzie jest Yehoshua, zwany także Yeshua, nam wszystkim znany jako Jezus. „Podniesie On ludzi i udowodni, że Jego słowa i prawo są ważne” – zapisał rabin Kaduri...cały tekst tutaj: http://popotopie.blogspot.com/2017/11/izrael-oczekuje-antychrysta-czy-moze.html

Film usunięty z YouTube ! Znaczy że jest ważny !!! Przeglądając internet i analizując to co się w nim pojawia w sprawie Narodowej i Chrześcijańskiej można dojść do wstrząsających wniosków. Polska jest nierozerwalnie związana z Kościołem Katolickim. Bez tej instytucji nie bylibyśmy Polakami, tylko dziką swołoczą. Ktoś kto chce zniszczyć w Polsce Kościół Katolicki pragnie byśmy się nią stali, co w języku nowomowy eurosowieckiej jest nazywane multikulturalizmem. Bez odniesienia do Boga, do Honoru i do Ojczyzny staniemy się bezideowym bydłem ! Dlatego gdy się dowiedzieliśmy z portalu PCH24, że PiSowski minister Mariusz Błaszczak podpisał wprowadzenie do użytku służbowego nowych „Wytycznych w sprawie kształtowania dyscypliny wojskowej w resorcie obrony narodowej w latach 2019-2020” zgodził się na rezygnację odwołania w dokumencie do chrześcijańskich wartości oraz usunięcie zawołania „Bóg, Honor, Ojczyzna”, to się przeraziliśmy ! całość tu: http://argonauta.pl/dalet-dalet-zajn-tajniki-zwodzenia/

SHOW MORE

Created 1 year, 3 months ago.

19 videos

Category None