Het dossier Koning Charles III – Wat zich werkelijk achter de paleismuren afspeelt

First published at 12:03 UTC on May 7th, 2023.

Het dossier “Koning Charles III” geeft een heel ander beeld dan wat de massamedia presenteren. Die laten aan miljoenen tv-kijkers over de hele wereld als het ware een koninklijke schijnwereld, een illusie door middel van een pompeus geënsceneerde kr…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over