THCulture - Psyop - KEY

First published at 14:29 UTC on April 14th, 2021.
subscribers

more: https://www.thculture.com​​
https://thculture.bandcamp.com​

KEY
nie musisz nikogo przekonywać
i nie musisz zmieniać świata
jedyna kontrola jaką masz
jest kontrola nad sobą

kiedy wybory
a nawet zamieszki
są sfałszowane
co pozostało?

nie musisz sz…

MORE
CategoryMusic
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO